Interview met Mary-Ann Schreurs | Het Nationaal Warmte Congres

De gemeente Eindhoven heeft een klimaatplan en elk jaar wordt dat omgezet in een klimaatbegroting wat er over gaat wat we dat jaar gaan doen. En het is een klimaatplan en klimaatbegroting omdat het gaat over CO2. De ambitie is dat we in 2050 95% minder CO2 uitstoot hebben. Is hartstikke ambitieus. En daaronder ligt natuurlijk ook dat we gaan voor een andere manier van warmtevoorziening voor woningen. Simpelste is: Aardgasloos. Dat soort dingen proberen we nu te regelen.

Aanpak van stedelijk gebied

Als je dan kijkt naar Eindhoven dan zie je dat dat veel stedelijk gebied is. Dus we hebben wel groengebieden, maar dat zijn gekoesterde groengebieden dus daar zijn eigenlijk geen huizen aanwezig. En de vraag is altijd, kun je dat in je eentje oplossen? En het antwoord is vaak: nee. Als je kijkt gaat de opgave letterlijk onze grenzen te buiten. Wij proberen vooral samen met onze hele omgeving, in de regio Zuidoost Brabant te kijken, wie nou precies wat kan doen. En wie welke mogelijkheden heeft, om het ook voor de anderen te doen. En het fijne is, dat de provincie Noord-Brabant ook besloten heeft om samen met deze subregio vooral te proberen om voor die CO2 en energieneutraliteit te gaan.

Burgerparticipatie

Zonder dat mensen meedoen en mee willen doen, gaat het gewoon niet lukken. Dus we hebben altijd het instrument van WoonConnect. Om vooral je eigen leven gecombineerd met je woning te kunnen regelen. Dat is niet voldoende, want dan gaat het alleen om de individuele woning. En op het moment dat je een andere voorziening creëert in een hele wijk. Dan moet je wel met elkaar het gesprek hebben over is dat nou een voorziening die het doet of kunnen we het hier aardgasloos maken. En wat zijn dan de alternatieven. Alles wat we doen, daar is een directe noodzaak om het te doen. Maar welke specifieke oplossing we creëren, dat is niet aan ons. Dat is iets van ons allemaal. En het is fantastisch juist om dat met elkaar te doen.

Rol van de industrie

De rol die de industrie kan hebben is het geven van restwarmte die bij productie vrij komt. Deze kan worden ingezet bij het verwarmen. Maar dat is niet de rol die onze industrie speelt. Onze industrie is namelijk van de innovatie. En dan zijn we sowieso heel erg goed bedeeld, want dan hebben we ook nog die technische universiteit. Dus wat je ziet is dat heel veel van die studenten al met bedrijven samenwerken. Dan kun je echt nieuwe oplossingen bedenken.

Toekomst van warmte

Ik denk dat in 2030 wij in Eindhoven vooral een slag hebben gemaakt dankzij zonne-energie. En dat komt omdat we hier twee dingen hebben, die dat mogelijk gaan maken. Het eerste is dat wij hier Solliance hebben en die maakt zonnefolies. En die zonnefolies gaan wij nu toepassen in de openbare ruimte. Met de intentie om de hele openbare ruimte energieneutraal te maken en mijn collega is het nu aan het uitproberen rond gebouwen. En als je zoiets in de aanbieding hebt, om uit te rollen, dan, ja, dan wil je dat ook doen. Het tweede is dat de TU hier heel erg bezig is met energieopslag. En dat zorgt ervoor juist het borgen van het publieke belang, dat er altijd energie is, in combinatie met die opslag heel makkelijk wordt. Want wat je ziet is dat je het ook moet doen voor de elektrische auto’s,  voor het huis en op allerlei manieren… Dus ik denk dat wij vooral heel erg veel slagen zullen maken in de elektrische energie. Dus de zon zal in Eindhoven heel veel dingen mogelijk maken.

Het Nationaal Warmte Congres

De verduurzaming van onze warmtevoorziening is onomkeerbaar. Om deze opgave uit te voeren zullen we alle zeilen bij moeten zetten.
We moeten nú starten! 

Thema’s die o.a. aan bod komen tijdens het congres:

  • Hoe kunnen we versnellen?
  • Industrie versus de gebouwde omgeving
  • Het uitfaseren van gas; wat, hoe, waar en wanneer?
Download de brochure

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *