Kansen voor een aardgasvrije toekomst

Bron: Overmorgen

Over Morgen zet zich elke dag met hart en ziel in om een aardgasvrije toekomst mogelijk te maken. Dat doen wij inmiddels voor een breed scala aan klanten, die door heel Nederland verspreid zijn. Om onze praktijkkennis te delen organiseert Over Morgen de dag na het Warmte Congres een Verdiepingsdag voor gemeenten en woningbouwcorporaties.

Op 17 november leren we je alles over hoe je inzicht krijgt in de warmtetransitie in jouw gemeente, hoe je een warmtevisie opstelt en hoe je zorgt dat nieuwbouwgebieden aardgasvrij worden aangelegd. Woningbouwcorporaties krijgen inzicht in hun rol in de warmtetransitie en in de mogelijkheden voor een aardgasvrije woningvoorraad in 2050. We laten ook partners aan het woord die al volop bezig zijn met het vormgeven van de warmtetransitie. Zo komt de wethouder van Leiden zijn ervaringen delen over de Warmtevisie Leiden. Klik hier als je meer wilt weten over het programma.

In aanloop naar de Verdiepingsdag delen we hier alvast een aantal voorbeelden van hoe wij gemeentes en woningbouwcorporaties geholpen hebben om een start te maken met de warmtetransitie. Vandaag deel 1: “Inzicht en urgentie creëren met de Warmte Transitie Atlas”

De transitie naar een aardgasvrije leefomgeving is een ingewikkeld proces waarbij allerlei partijen gezamenlijk moeten zoeken naar een alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving en deze ook gezamenlijk moeten realiseren. Dit proces is voor veel betrokkenen compleet nieuw en wordt bovendien nog steeds bemoeilijkt door technische en politieke onzekerheden. Toch moeten we echt aan de slag om onze woningen en bedrijven duurzaam te verwarmen. Daarom hebben we twee jaar geleden de Warmte Transitie Atlas ontwikkeld. Aanvankelijk vooral een kaartsysteem om feiten en kansen in beeld te krijgen, is de tool inmiddels volledig ingebed in een succesvolle aanpak om organisaties van A tot Z te begeleiden in de warmtetransitie. Hoog tijd dus voor een update.

Inhoudelijk beantwoordt de atlas drie vragen: waar staan we nu? Waar gaan we naartoe? En waar kunnen we morgen aan de slag? Nieuw is dat we een eindbeeld schetsen van de warmtetransitie, wat betekent dat we voor iedere buurt de technische oplossingsrichting schetsen en zo een stip op de horizon zetten.  Wordt het een hoogtemperatuuroplossing? Of juist laagtemperatuur? En wordt het een collectieve oplossing? Of juist individueel? We maken uitsluitend gebruik van open data en het rekenmodel gebruikt slechts een handjevol variabelen, waardoor altijd begrijpelijk is hoe we tot de resultaten komen.

Vanuit dit eindbeeld op buurtniveau zoomen we in naar kansen. We identificeren clusters van gebouwen die kansrijk zijn voor een bepaalde techniek, zoals een warmtenet of all electric, en wijzen de partijen aan die daarvoor aan de lat staan. In het proces haken we deze partijen al vroegtijdig aan, waardoor iedereen op hetzelfde kennisniveau zit en de acties ook gedragen worden door alle partijen. De kaarten zijn online beschikbaar en aantrekkelijk gevisualiseerd, zo komt een technisch verhaal tot leven en gaat tot de verbeelding spreken.

De Warmte Transitie Atlas is meer dan ooit een procestool: we maken geen kaarten zonder dat we met de verschillende partijen om tafel gaan en hen vragen om commitment. Het resultaat staat voorop, en we kunnen inmiddels putten uit een groot portfolio van geslaagde projecten waar de Warmte Transitie Atlas echt het verschil heeft gemaakt. Zo begeleiden we gemeentes en woningcorporaties in regio Drechtsteden om samen met afvalenergiebedrijf HVC een regionaal warmtenet mogelijk te maken. De Warmte Transitie Atlas is de basis voor deze ontwikkeling. Ook hebben we voor de regionale energiestrategie in de Drechtsteden een analyse gemaakt van waar de transitie naar aardgasvrij kan beginnen en hoe het toekomstbeeld eruit ziet. Klik hier voor de online story map. In Leiden heeft de atlas geleid tot een breed gedragen warmtevisie van gemeente en woningcorporaties. In Arnhem Nijmegen heeft warmte regisseur Jan van de Meer de Warmte Transitie Atlas gebruikt ter ondersteuning van de regionale werkconferenties waar stakeholders met elkaar gewerkt hebben aan een gedeelde aanpak voor de warmtetransitie. Klik hier voor de digitale story map.

Aanvankelijk is de tool ontwikkeld voor gemeentes, maar zij wordt in toenemende mate gebruikt door woningcorporaties. Zo maken de grootste vier woningcorporaties van Rotterdam gebruik van de Warmte Transitie Atlas om een energieneutrale vastgoedstrategie te maken, en werken zij op basis van de atlas samen met gemeente en netbeheerder om woonwijken aardgasvrij te maken. Deze corporaties bezitten gezamenlijk bijna de helft van de woningen in Rotterdam, en zullen de aanjager zijn van een duurzaam verwarmde stad.

Hoewel de Warmte Transitie Atlas al in 71 gemeentes en door uiteenlopende woningcorporaties en energiebedrijven wordt gebruikt, zijn er nog miljoenen woningen en bedrijven aangesloten op het aardgas. Wij gaan daarom gewoon door, net zo lang tot we een aardgasvrije gebouwde omgeving hebben. Doet u mee?

Het Nationaal Warmte Congres

De verduurzaming van onze warmtevoorziening is onomkeerbaar. Om deze opgave uit te voeren zullen we alle zeilen bij moeten zetten.
We moeten nú starten!

Thema’s die o.a. aan bod komen tijdens het congres:

  • Hoe kunnen we versnellen?
  • Industrie versus de gebouwde omgeving
  • Het uitfaseren van gas; wat, hoe, waar en wanneer?
Download de brochure

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *