Anjo Travaille “De komende jaren meer initiatieven van burgers die zelf duurzame energie winnen”

Er is steeds meer behoefte aan duurzame energieprojecten. Er zijn ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen bepaald waardoor denoodzaak om deze projecten succesvol te laten verlopen hoog is. In aanloop naar de opleiding Duurzame Energieprojecten vroegen wij Anjo Travaille, water- en milieudeskundige, dan ook naar zijn visie op de toekomst. Met welke nieuwe technieken en ontwikkelingen moeten we rekening houden?

“Ik verwacht de komende jaren meer initiatieven van burgers die zelf duurzame energie winnen. Ofwel zelfstandig met bijvoorbeeld zonnepanelen, ofwel als onderdeel van een coöperatie die bijvoorbeeld windmolens bezit.”

Wat zijn de populairste duurzame energiebronnen in Nederland, en wat zijn de belangrijkste kenmerken?

Wind een veelgebruikte Nederlandse bron om duurzame energie te winnen. Het is een relatief goedkope manier om duurzame energie te winnen. Opslag van energie blijft lastig, waardoor gasgestookte centrales nodig blijven. Aanleg van windmolenparken levers soms weerstand op. Dat komt veelal voort uit de ingrijpende verandering van het landschap en het gevoel dat lasten en lusten niet eerlijk worden verdeed. Zonnepanelen worden steeds meer door particulieren gebruikte voor duurzame energiewinning. Het kan een nuttige investering zijn en het is prima voor de verduurzaming van het eigen energiegebruik. En het geeft status binnen sommige groepen. Op grotere schaal blijft het winnen van zonne-energie lastig.

Met welke nieuwe technieken/ontwikkelingen moeten we de komende jaren rekening houden binnen de energiesector?

  1. Met energiebesparing: Jaarlijks bespaart de industrie circa 2% energie. Voor industrie en voor huishoudens worden steeds betere technieken, maar ook steeds betere gedragsbeïnvloedingsmaatregelen ingezet. Denk aan convenanten en monitoring in de industrie, snelle terugkoppeling van verbruik en vergelijken van verbruiksdata voor huishoudens. Dit levert veel besparingen op.
  2. Met innovaties in samenwerking: In het energieakkoord zijn afspraken gemaakt over onder meer besparing, maar ook over het realiseren van 6000 MW windenergie op land. Als windmolenparken niet doorgaan dan komt dit zelden door de techniek. Veelal is lokale tegenstand de belangrijkste oorzaak van het doorstrepen van windmoleninitiatieven. We hebben de komende jaren enkele innovaties nodig op het gebied van samenwerking. Hoe zorg je dat niet alleen de initiatiefnemers profiteren, maar ook de omgeving? Hoe zorg je dat de omgeving een rol heeft inde besluitvorming? Hoe neem je als overheid maatschappelijk legitieme besluiten, ook als er weerstand is?

Als we u op 1 maart 2020 opnieuw tegenkomen, hoe ziet de energiemarkt er dan uit volgens u?

Ik verwacht dat de grote energiemaatschappijen steeds meer nadruk leggen op duurzaam geproduceerde energie (eventueel elders geproduceerd) en op energie gerelateerde producten zoals energiecontracten en energie meetsystemen zoals ‘Toon’. Ik verwacht de komende jaren meer initiatieven van burgers die zelf duurzame energie winnen. Ofwel zelfstandig met bijvoorbeeld zonnepanelen, ofwel als onderdeel van een coöperatie die bijvoorbeeld windmolens bezit. 1 maart 2020 is al over 5 jaar. De Energieakkoord doelstelling om 14% duurzame energie te winnen in 2020 is dan nog niet volledig gerealiseerd verwacht ik. Maar we zullen wel de basis hiervoor gelegd hebben en veel meer dan 16% realiseren in de jaren daarna. De energiebesparingsdoelen zullen we grotendeels wel realiseren verwacht ik. Ik verwacht dat er landelijke afspraken zijn over het eerlijk delen van profijt bij aanleg van windmolens en voor de compensatie van eventuele schade aan vastgoed door aanleg van windmolens.

Dit leren cursisten van mij tijdens de opleiding Duurzame Energieprojecten:

Tijdens de opleiding Duurzame Energieprojecten leren cursisten om effectieve communicatie en maatregelen te ontwikkelen waarmee ze betrokken echt mee krijgen in hun aanpak. Door inzicht in gedrag kan je partijen laten meebewegen. Deelnemers ervaren antwoorden op de vragen: Waarom kiezen burgers, investeerders en overheden zoals ze kiezen? Waarom is het lastig om menselijk gedrag te veranderen? Waarom wil niemand zich vanzelf duurzaam gedragen? Hoe zorg je dat mensen toch duurzame keuzes maken? Hoe voorkom of verminder je weerstand bij duurzame initiatieven? Hoe ontwerp je de meest effectieve gedragsinterventies?

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *