Nederlandse inzet voor waterstof is broodnodig

Ingezonden blog: www.hycc.com 

In de discussies over steunmaatregelen voor groene waterstof en verduurzaming van de Nederlandse industrie lijkt het soms alsof de fabrieken er al staan – we moeten ze alleen nog even aanzetten en ondertussen vooral uitkijken dat we er niet onnodig veel voor betalen. In werkelijkheid zit de ontwikkeling van groene waterstof nog in vroege fase van ontwikkeling en moeten we alle zeilen bijzetten om de klimaatdoelen te halen én onze strategische onafhankelijkheid te waarborgen.

Groene waterstof uit duurzame stroom en water is cruciaal voor verduurzaming van de industrie en mobiliteit – denk daarbij aan bijvoorbeeld vliegtuigbrandstoffen, scheepvaart, de staalindustrie en kunstmest. Allemaal sectoren die afhankelijk zijn van groene waterstof om met netto-nul emissies te bereiken.

De Europese Commissie wil daarom de import en productie van groene waterstof flink opschalen. Het opbouwen hiervan vergt investeringen van miljarden. Daarvoor krijgen we straks een groenere wereld terug en bewaken we onze strategische en economische onafhankelijkheid.

Nu al komt 40 tot 70% van alle kritische materialen voor de energietransitie al uit China – van aluminium en staal tot zonnepanelen en batterijen. Als de fossiele industrieën verdwijnen in plaats van verduurzamen zal deze afhankelijkheid alleen maar verder toenemen.

Gelukkig hebben we in Nederland een uitstekende uitgangspositie om koploper in waterstof te worden: lange ervaring in elektrolyse en waterstof, een uitgebreid dubbel uitgevoerd gasnetwerk voor transport, zoutcavernes voor waterstofopslag en de relatief ondiepe Noordzee voor de benodigde offshore wind. Maar dat moeten we er nu ook samen voor durven gaan.

Feit is dat groene waterstoffabrieken nu nog niet kostendekkend zijn. Daarom is het belangrijk dat we in Nederland en Europa snel opschalen om de kosten te verlagen en praktijkervaring op te doen. Het is dan ook volledig terecht dat de Nederlandse overheid zich inzet om de productie, de import, het transport, de opslag en het gebruik van waterstof te stimuleren.

Dit stelt de markt in staat om de kennis er ervaring op te bouwen die nodig is voor de ontwikkeling van deze strategische technologie. Als HyCC trekken we mensen mensen aan uit alle industrieën om een portfolio op te bouwen met fabrieken van 20 tot 500 megawatt. Mensen die de petrochemie, overheid of chemische industrie hebben verlaten omdat ze direct een bijdrage willen leveren aan de opbouw van de groene waterstofeconomie en de verduurzaming van Nederland.

Ook werken we met TNO in het HyScaling project voor de opbouw van een Nederlandse productieketen voor groene waterstoffabrieken en delen we kennis met de industrie om de veiligheid in de sector te verhogen.

Op de langere termijn zullen de productiekosten verder dalen en neemt de waarde van groene waterstof verder toe. Subsidies zullen dan niet meer noodzakelijk zijn en de waterstofeconomie zal die direct bijdragen aan duurzame groei. Zo heeft Nederland straks nog steeds een florerende maakindustrie, maar dan zónder emissies en mét behoud van hoogwaardige werkgelegenheid.


In Nederland zijn we volop bezig met de eerste stappen in de transitie naar waterstof. Subsidies en wet- en regelgeving zorgen ervoor dat er steeds meer mogelijk is.

Wil jij ook liever gisteren dan vandaag de volgende stappen zetten in de waterstoftransitie en leren van en met collega waterstof experts? En wil je weten hoe jij vanuit jouw rol effectief kunt bijdragen aan het opschalen en innoveren van waterstoftoepassingen? Kom dan naar het Nationaal Waterstof Congres op 21 november.

Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Hoofdlijnenakkoord: energieopslag maakt energieonafhankelijkheid mogelijk

Bron: Energy Storage Nederland In de nacht van woensdag 15 mei zijn de PVV, VVD, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *