Veel aandacht voor energieopslag in verkiezingsprogramma’s partijen

Over een maand zijn er Tweede Kamerverkiezingen. De transitie naar een duurzaam energiesysteem kreeg daarbij nog nooit zoveel aandacht als nu. Energy Storage NL las de verschillende partijprogramma’s en zet de belangrijkste standpunten over energieopslag en het elektriciteitsnet op een rij.

De programma’s van de volgende partijen zijn gelezen: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PVV, GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren (PvdD), SP, Volt, Forum voor Democratie (FvD), JA21, SGP, 50Plus, Bij1 en BVNL. Ten tijde van het schrijven is nog geen programma verschenen voor het Nieuw Sociaal Contract (NSC).

Belang van flexibel stroomnet breed erkend

Veel van de grotere partijen erkennen het belang van opslag om onze energievoorziening stabiel en betaalbaar te houden. Van links tot rechts vinden partijen dat een groot deel van de flexibiliteit in de toekomst moet worden geleverd door batterijen en andere opslagtechnieken. Ook het versneld uitbreiden van het elektriciteitsnet en het toepassen van vraagsturing spelen een belangrijke rol. Deze behoefte komt voor uit de grote uitdagingen die we nu al zien op het net door de toenemende elektrificatie. Daarnaast zien partijen zoals de VVD en het CDA een belangrijke rol voor de elektriciteits- en gasinfrastructuur bij het voeren van groene industriepolitiek. ChristenUnie benoemt expliciet dat waterstofproductie en batterijen een veel lager nettarief moeten betalen, en dat de overheid moet bijspringen wanneer investeringen in het net niet meer via de tarieven kunnen worden gedekt.

Ook kernenergie wordt door veel partijen gezien als een belangrijke oplossing om het aandeel duurzame energie te kunnen vergroten. Partij voor de Dieren en GroenLinks-PvdA zien dit echter niet zitten en willen dat het geld voor kernenergie naar verdere investeringen in het net gaat. Ook D66 en Volt vinden dat de overheid meer moet investeren in uitbreidingen van het net.

JA21 ziet een belangrijke rol voor kernenergie en benoemt ook het belang van energieopslag. PVV, BVNL en Forum voor Democratie zijn van mening dat fossiele energie in gebruik moet blijven en pleiten voor het afschaffen van alle klimaatmaatregelen.

Veel aandacht voor innovatie

Het valt op hoeveel partijen in hun programma’s aandacht besteden aan innovatie in energieopslag. VVD, CDA, D66, Volt, SGP en BBB benoemen de uitdagingen met betrekking tot schaarse grondstoffen zoals lithium. Zij stellen dat de overheid oplossingen hiervoor moet stimuleren. Ook wordt in de ontwikkeling van deze sector kansen gezien voor de Nederlandse maakindustrie.

In de programma’s gaat relatief veel aandacht uit naar batterijopslag. Partijen zoals D66, Volt en PvdD benoemen echter expliciet dat álle vormen van opslag nodig zijn in het energiesysteem van de toekomst. Volt stelt daarnaast dat ook op Europees niveau innovatieprogramma’s moeten komen om de stabiliteit van het stroomnet te bewaken.

Sturen op locatie

De geschiktheid van locaties voor energieopslag staat bij veel partijen op de agenda. Zo pleiten BBB, ChristenUnie en Volt ervoor dat het lokaal opwekken, opslaan en consumeren van energie dicht bij de bron gebeurt. Daarvoor kunnen meer mogelijkheden worden geboden via energiecoöperaties, bijvoorbeeld door burgers mee te laten investeren en slimmere systemen op elkaar aan te sluiten. De VVD wil meer regie van de overheid op locaties voor productie en opslag van duurzame energie. De Partij voor de Dieren en de SP willen dat het hele energiesysteem in publieke handen komt om geschikte locaties te waarborgen.

Bron: Energy Storage NL


Inspireer en leer op 7 december 2023

Energieopslag krijgt een belangrijkere rol in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De urgentie om ons energiesysteem flexibeler te maken is hoog en energieopslag speelt daarbij een grote rol. Het is daarom van belang om te versnellen en de markt, overheden en kennisinstellingen moeten samenwerken om dit te bewerkstelligen. Hoe gaan we deze opgaves in samenhang oppakken en werken we aan een stabiele en duurzame energievoorziening?

Tijdens Hét Energieopslag Event komen alle stakeholders samen om te bouwen aan de toekomst en kennis met elkaar te delen. We nodigen je van harte uit om hiervan deel uit te maken. Praat bij met bestaande, maar vooral ook nieuwe collega’s en ontmoet nieuwe samenwerkingspartners!

Bekijk het programma

Over Madelien

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *