“Samenwerking is onmisbaar bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het gebied van energie”

Voorafgaand aan het Nationaal Warmte Congres, welke dit jaar plaatsvindt op 26 november, hebben wij een aantal stellingen voorgelegd aan Henri Elshout, consultant bij Greenvis. Zij delen hiermee hun kennis en expertise over onder andere de wet- en regelgeving, Third Party Access en het centraal stellen van de klant binnen de warmtesector.

“Zonder een landelijke visie op de warmte-infrastructuur blijft warmte afhankelijk van lokale en enthousiaste initiatieven en zal verdere ontwikkeling en innovatie achterblijven.”

We kunnen in Nederland niet zonder een warmte-infrastructuur

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen hebben we duurzame warmtenetten voor het verbinden van vraag en aanbod hard nodig! Warmte, zeker in bestaande bouw, is de grootste verbruiker van energie. Hoewel warmte meestal de concurrentie moet aangaan met gas en/of elektriciteit is juist het verschil in de beschikbare infrastructuur niet echt in beeld.De ondergrondse infra vertegenwoordigt een grote waarde, waarbij de initiële investering in relatie tot de terugverdientijd regelmatig een bottleneck is in de business case. Het is daarom nodig dat er een goede visie komt op een landelijke warmte-infrastructuur, zodat deze voldoende expansiemogelijkheden heeft, het open kan zijn voor meerdere aanbieders, er duidelijkheid komt over de verschillende rollen en technische beperkingen kunnen worden voorkomen. Zonder een landelijke visie op de warmte-infrastructuur blijft warmte afhankelijk van lokale en enthousiaste initiatieven en zal verdere ontwikkeling en innovatie achterblijven.

We vergeten nog te vaak de klant centraal te stellen

Zonder klant geen business case! Wat wil de klant? Het lastige is dat de vraag van de klant “warmte” is, waarbij het meestal niet zoveel uitmaakt hoe deze tot stand komt. De belangrijkste overweging waarmee de klant een keuze maakt is meestal op financieel gebied. Om duurzaamheid te bereiken is een goed financieel plaatje nodig. Dit is heel goed haalbaar, maar dan moeten we wel op alle onderdelen los durven te komen van bestaande ideeën en systemen. Het gaat niet een productvariant, maar om iets wat volledig anders is, waarbij sentiment nu nog een te grote rol speelt bij (mogelijke) klanten. Onbekend maakt onbemind…

Het is nodig dat de “warmtewereld” overtuigend en actief rendabele en duurzame mogelijkheden laat zien aan (mogelijke) klanten. Niet vanuit de verdediging, maar actief en vanuit eigen kracht.

Wet- en regelgeving staat innovaties in de warmtesector in de weg

Heldere wet- en regelgeving zorgt voor duidelijkheid en stabiliteit en zou normaliter innovaties niet mogen beperken, maar juiste heldere kaders geven waarbinnen deze mogelijk zijn. Helaas wordt er op het gebied van warmte bij wet- en regelgeving nog te veel met een schuin oog naar gas en elektriciteit gekeken en is het teveel gericht op een deelgebied in plaats van op het totale plaatje. De continue veranderingen in wet- en regelgeving en dus een stuk onzekerheid is een rem voor veel partijen om te investeren in nieuwe ontwikkelingen.

Om innovaties in de warmtesector een betere kans te geven, is het nodig stabiele wet- en regelgeving te ontwikkelen voor alle gebieden en voor een langere periode. Een heldere landelijke lange termijnvisie is hierbij van essentieel belang.

Energiecorporaties hebben de toekomst

Het energievraagstuk zal de komende jaren prominent op alle agenda’s blijven staan. Het is belangrijk dat we dicht bij de klant blijven staan en deze kunnen ontzorgen op het gebied van energie. Samenwerking met de verschillende stakeholders en oog houden voor lokale belangen is onmisbaar bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het gebied van energie.

Energiecorporaties zijn uitermate geschikt om de verbinding te leggen tussen het “grote verhaal”, de lokale belangen en “last but not least” de uiteindelijke klant!

Third Party Access: open netten zijn op korte termijn mogelijk

Technisch gezien is dit op korte termijn mogelijk. In de praktijk zijn er nog veel hobbels die vooral te maken hebben met juridische en financiële aspecten. We zullen elkaar diep in de ogen moeten kijken om met respect voor alle wederzijdse belangen toch een gezamenlijke stap te kunnen zetten in het “grote verhaal”.

Open netten zijn nodig en mogelijk! Ook hiervoor geldt dat dit alleen gerealiseerd kan worden als er voor een langere periode sprake is van stabiel beleid.

Nederland blijft achter door verkiezingsangst en polderdrift

Het wereldwijde energievraagstuk is te veel afhankelijk van landelijke politieke bewegingen. Er is visie en moed voor nodig om duurzaamheidsdoelstellingen los te maken van de politieke verschuivingen en waan van de dag. Duurzaamheid verdient meer dan te blijven polderen en is gebaat bij een horizon die verder ligt dan de eerstvolgende verkiezingen. De warmtevisie van Minister Kamp is hierin een goede stap.

Nationaal Warmte Congres

Greenvis is partner van het Nationaal Warmte Congres. Tijdens het Nationaal Warmte Congres krijgt u, door middel van het uitwisselen van ervaringen, kennis en visies, concrete ideeën en handvatten om zelf aan de slag te gaan!
Tijdens dit congres staan de strategische en operationele vraagstukken centraal om de mogelijkheden van warmte optimaal te benutten. Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Warmte Congres.

Bekijk de website!

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

èèn Reactie

  1. Wat wij nodig hebben is isolatie , dit staat haaks op het verhaal warmtenet en binnen trias energetica is er ook geen plaats voor warmte. Het is namelijk bijna nooit restwarmte wat wordt gebruikt maar aftap-warmte. Na het gelijktrekken van de energiebelasting valt de laatste strohalm weg en is een warmtenet niet meer rendabel te krijgen omdat er steeds meer mensen af zullen gaan die het parasiterende gedrag van de warmteleveranciers zat zijn.
    Pas als alles in collectieve handen is is er mogelijk een toekomst voor warmte maar wel zonder de huidige Ennatuurlijks , Nuons en Eneco’s. Deze bedrijven kijken enkel naar winst en duurzaamheid is ondergeschikt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *