Stelling: Warmte is een onmisbare schakel in de energiemix

Warmte een onmisbare schakel in de energiemix? Deze stelling legden wij, in aanloop naar het Nationaal Warmte Congres, voor aan een aantal experts uit de sector.

Peter Geerts, Commercial Manager, Zeeland Seaports

Nu en in de komende jaren zien we steeds meer verschuiving van traditionele opwekking van energie naar gebruik van bestaande energie en reststromen. Ervaring leert dat dit niet alleen het gebruik van fossiele brandstoffen en CO2 emissie verminderd, maar zeker ook kost efficiënt kan zijn en kan leiden tot een win – win situatie voor investeerders, gebruikers en leveranciers van deze energiestromen.

In energie intensieve gebieden waar hoogwaardige warmte beschikbaar is zoals havens, bedrijvenparken, chemiecomplexen en bij afval verbrandingsovens , zijn veel reststromen beschikbaar die als energiebron kunnen worden ingezet voor andere partijen.  De energie (warmte) zelf is vaak beschikbaar tegen lage kosten dus de kosten voor deze verbindingen zijn vaak beperkt tot pijpleiding infrastructuur. Indien de afstand niet te groot is en er genoegen wordt genomen met een wat langere terugverdientijd, zijn projecten vaak heel goed, en vaak zelfs zonder subsidie, te realiseren.

We zien dan ook steeds meer interesse bij partijen om reststromen zoals warmte te leveren en van nieuwe bedrijven om zich te vestigen in de nabijheid van deze beschikbare rest- en warmtestromen.  Zelfs voor laagwaardige warmte van onder de 100 graden Celsius zijn zinvolle toepassingen denkbaar. Naast warmte zien we ook steeds meer ontwikkelingen in gebruik van andere rest- en energiestromen, zoals waterstof uit raffinageprocessen, maar bijvoorbeeld ook CO2, afvalwater en biogas.  Biogas zal, na te zijn opgewaardeerd, een belangrijke vervanger worden van aardgas.

Ook de overheid zal steeds meer inzetten op hergebruik van de beschikbare energie, zodat we zoveel mogelijk in onze energiebehoefte worden voorzien door maximaal gebruik te maken van bestaande en beschikbare bronnen in de industrie.

Roosmarijn Sweers, Gemeente Dordrecht

Het rijk wil het gebruik van aardgas zoveel mogelijk verminderen. Daarbij zullen niet gas-woningen maar duurzame woningen als referentie moeten dienen. Verduurzaming van de gebouwde omgeving kost in eerste instantie geld, in het belang van de samenleving.

Hoe kunnen we de gebouwde omgeving stapsgewijs tegen de laagste maatschappelijke kosten verduurzamen, en tempo maken? We hebben een combinatie nodig van gebiedsmaatregelen (nu benutten van warmte die anders wordt weggegooid en die vervangen door duurzame bronnen) en gebouwmaatregelen (Passief-bouw, NOM, tussenstappen). De huidige knelpunten in de regelgeving voor die combinatie moeten worden opgelost.

Frank van Ooijen, Corporate director Sustainability, FrieslandCampina

Warmte zal zeker een vast onderdeel van de mix van oplossingen voor energiezekerheid en het klimaatvraagstuk blijven. Bij FrieslandCampina delen we overtollige restwarmte met derden – van een publiek zwembad, sportcomplex tot een gemeentehuis – maar onderzoeken we met partners ook de mogelijkheden voor toepassing van geothermie. Deze activiteiten komen bovenop onze inspanningen in ons ketenbedrijf voor zuivel (van 14.000 melkveehouderijen tot en met 80 zuivelfabrieken in zo’n 30 landen) voor andere innovatieve oplossingen zoals windenergie, solar, biomassa, mestverwaarding en de productie van groengas die allemaal moeten bijdragen aan een groter gebruik van duurzame energie en verlaging van de  carbon footprint.

Jaap van der Velden, Beleidsmedewerker Energie,Provincie Noord-Brabant

Warmte is een onmisbare schakel in de energiemix omdat het de grootste energiestroom is. Er zijn echter weinig vormen van duurzame warmte, wat tot gevolg heeft dat warmte tot nu toe het minste verduurzaamd is in vergelijking met elektriciteit en transport, de andere grote energiestromen. Het is daarom de hoogste tijd om nu zwaar in te gaan zetten op de beschikbare opties:

  1. besparen,
  2. geothermie,
  3. restwarmte (indien fossiel: daaraan een perspectief koppelen om de bron te verduurzamen),
  4. warmte uit biomassa (bij voorkeur van lokale origine),
  5. omgevingswarmte.

De markt pakt deze opties tot op heden niet op. Er zijn dan drie opties om het warmtedossier in beweging te krijgen: opleggen aan de markt (b.v. met lozingsverbod voor warmte), aantrekkelijk maken voor de markt (b.v. met subsidies), uitvoeren door de overheid. Ik zie een taak voor het rijk om te bepalen voor welke (mix van) optie ze kiest. Het is nodig om een degelijke keuze te maken, willen we onze ambitieuze doelstellingen gaan realiseren. Vervolgens kunnen dan de partijen in de regio de handen uit de mouwen steken en het beleid gestalte geven.

Diederick Barendsz, Projectontwikkelaar, ZOwonen

In de dynamische wereld van de energietransitie, is warmte op dit moment warmte een belangrijk onderdeel om de CO2 doelstellingen te behalen. Of het dit ook blijft in de toekomst is op dit moment niet te voorspellen. Zo zijn warmtenetwerken in veel gevallen grote collectief niet flexibele systemen, terwijl er ook bewegingen zijn om de duurzame energieopwekking zeer lokaal en flexibel (op woningniveau) te organiseren.

Wij willen als woningcorporatie de woonlasten voor onze huurders via de energienota omlaag brengen en beheersbaar te houden. Dit doen we niet door diverse nutsvoorzieningen de woning in te brengen, omdat dit energetisch de beste optie is, en de huurder voor alle nutsvoorzieningen vaste kosten te laten betalen.

Het gaat om duidelijke keuzes maken en flexibel te blijven naar de toekomst. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen welke kunnen leiden tot duurzamere en lagere woonlasten moeten tot de mogelijkheden blijven behoren.

Nationaal Warmte Congres

Wilt u meer te weten komen over de visie van experts uit de sector op de huidige ontwikkelingen? Kom dan op 24 november naar het Nationaal Warmte Congres en ga de discussie aan met de professionals uit de sector!

Meer informatie

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *