De noodzaak van wind op zee wordt nu breed erkend

De grootste hobbels zijn genomen en Nederland is een van de meest interessante markten in de wereld wat betreft wind op zee. Dat zegt Laut van Seventer, Investment Manager Offshore Wind, RWE.

Nederland was een ondergeschoven kindje, maar daar is nu geen sprake meer van, zegt Van Seventer. ,,Nederland is gezien het vermogen dat jaarlijks getenderd wordt, de komende vijf jaar, en heel interessant land geworden.’’ Het energiebedrijf zag vijf jaar geleden al dat wind op zee de toekomst had. ,,Als energiebedrijf hebben we ook onze inschattingen gemaakt, als je deze doelstelling wil halen wat heb je dan nodig aan technologie. Met wind op land en biomassa kan je en moet je veel doen in Nederland, maar dat is niet genoeg.

Maar uiteindelijk zag je heel duidelijk dat wind op zee onmisbaar is voor een Nederlands duurzame energievoorziening op langere termijn. We zijn een relatief klein landje. We hebben niet zoveel ruimte voor windmolens op land, we hebben niet zoveel biomassa.En met de gestage kostenreducties in offshore wind is het rekensommetje snel gemaakt. Dan ga je ook naar zee toe.

Het grote stuk ondiepe zee in de Noordzee maakt het nog aantrekkelijker. ,Zelfs 80 kilometer uit de kust is het nog maar 35 meter diep is, met goede bodemcondities en daardoor zeker 9 GW aan potentieel. De kansen liggen er, en het wordt substantieel goedkoper.’’

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor 2016?

De belangrijkste ontwikkeling is dat er kostenreducties zijn. Er wordt nu daadwerkelijk een omslag gemaakt.  Deels te danken aan het nieuwe systeem, wat is opgezet door de overheid. Ook door de buitenland wordt daar naar gekeken en wordt het toegepast. Er is nu een kritische massa is, aan installaties. Zodat de kennis en de risico’s voldoende in kaart zijn gebracht, zodat de kostprijs van de windparken omlaag gaat.

Wat zijn obstakels? De weerstand tegen de parken op zee?

Ik denk dat de weerstand voor de kavels in Borssele die er nu zijn relatief overzichtelijk is. Ik zie daar geen grote showstoppers. Het vergunningentraject door Rijkswaterstaat heel zorgvuldig is doorlopen. Er is veel kennis opgedaan over ecologie en er is jurisprudentie wat betreft afstanden tot de kust. Volgens mij is in Zeeland minder weerstand dan in het gebied Noordwijk.

De noodzaak van de windparken wordt nu wel breed erkend.  Het is belangrijk dat er stabiel kader blijft. Het energieakkoord is een hele goede stap geweest om duidelijk een plan te maken, met alle betrokken partijen: Hier willen we staan. Daar die ambities moeten we vasthouden.

De toekomstverwachtingen?

Ik zou zeggen we hebben nu de vijf tenders, de laatste 2019. We moeten nu al na gaan denken wat daarna. Tijd werkt met dit soort grootschalige projecten altijd tegen je. Je ziet dat ook nu: er moet nog een net op zee worden gebouwd. Er zitten behoorlijke leadtimes aan, dus je kan maar beter zo vroeg mogelijk beginnen. Al heel vroeg plannen maken, draagvlak kweken en alles uitzoeken om goed voorbereid te zijn om meteen door te  gaan.

Bezoek de website van het Nationaal Windenergie Event

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *