“We willen met de Windcentrale zoveel mogelijk impact hebben op de verduurzaming van Nederland”

Tijdens de CleanTech Business Day 2013 ontving De Windcentrale de WNF Cleantech Star Award uit handen van WNF-ambassadeur André Kuipers. De jury koos voor De Windcentrale, omdat iedereen via internet een deel van een windturbine kan kopen waardoor zij hernieuwbare energie voor iedereen toegankelijk maakt. “Het komt aan op implementatie”, aldus Manon Janssen, juryvoorzitter en boegbeeld van de Topsector Energie. De vier andere genomineerden waren SkyNRG, Tocardo, Kipp en Zonen en FiberCore.
We vroegen Harm Reitsma en Anne Janssens van De Windcentrale naar hun (toekomst)visie op de cleantech sector.


Hoe heeft de cleantech sector zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld?


Dit is voor ons een erg brede vraag: de Windcentrale richt zich binnen cleantech alleen op energie-opwek met windmolens en dan ook nog beperkt tot ons kleine land. Maar ik zal proberen breder te denken dan wind op Hollandse bodem!

De afgelopen tien jaar heeft hernieuwbare energie opwek toenemende aandacht gekregen in de politiek en bij de bevolking:
Overheden hebben met elkaar internationale targets gesteld en implementatie en ontwikkeling gestimuleerd met regelgeving en subsidies.

De kosten van sommige energie opweksystemen zijn (mede door toenemende marktvraag) in recordtempo gedaald. Met almaar toenemende prijzen van energie uit fossiele bronnen, en lagere prijzen voor hernieuwbare energie wordt er met steeds minder subsidie grid-parity bereikt. En zo lijkt er een opwaartse spiraal te zijn ontstaan: meer vraag, meer productie tegen lagere kosten en minder benodigde subsidie.

Daarnaast heb ik het idee dat er de afgelopen jaren toenemende zorg is ontstaan bij de bevolking over vervuiling en klimaatverandering waardoor het draagvlak voor alternatieve energiebronnen is gegroeid en mensen zelf het heft in handen zijn gaan nemen.

De marktontwikkelingen zijn naar mijn mening dus erg positief en gaan hard. De vraag is of dit hard genoeg is om in te spelen op klimaatverandering. Wat mij opvalt is dat er een groot verschil is in de mate waarin de noodzaak tot vergroening per land serieus wordt genomen. Nederland loop verdrietig genoeg ontzettend achter (zie figuur van Eurostat) in Europa als het gaat om hernieuwbare energie ontwikkeling. Ik vermoed dat een belangrijke factor daarin het ingewikkelde en steeds veranderende subsidie- en vergunningenbeleid is geweest. Je ziet dat honderden initiatiefnemers (waaronder de Windcentrale) dit goed beu zijn en zelf aan de slag gaan met een alternatief model om met de bevolking toch zoveel mogelijk groene energie op te wekken.

Welke veranderingen zijn opgetreden in deze sector?

Het is betaalbaarder geworden om zelf energie op te wekken. Ook is er toenemende zorg bij de bevolking om vervuiling en klimaatverandering. Daarnaast zijn energie opweksystemen door technologische ontwikkelingen efficiënter en robuuster geworden. Dit zorgt er in mijn ogen voor dat cleantech geen trend is maar een lucratieve oplossing voor een serieus probleem.

Een andere interessante trend is dat er (mede te wijten aan de crisis) een flinke deuk gekomen is in het vertrouwen van de financiële sector en grote ‘corporate’ partijen. Grote banken, energiebedrijven, oliemaatschappijen en producenten van consumer goods worden aan de kaak gesteld. En mensen staan er voor open om het zelf te doen. Steeds meer mensen geloven in ‘het kleine groot’; dat je zelf klein kunt beginnen en de optelsom van alle kleine initiatieven uiteindelijk zo groot is, dat het serieuze impact heeft. Niet langer afhankelijk zijn van deze grote instituties maar, indien mogelijk, zelf groenten verbouwen, een verzekering oprichten én zelf energie opwekken.

Niet alleen de factor ‘klein’ maar ook de factor ‘lokaal’ speelt een rol. Lokale energie opwek is namelijk transparant. De consument is al genoeg bedrogen door energiemaatschappijen die zeggen groene energie te leveren maar netto niets groens bij blijken te dragen. Energie van je eigen dak of van een windmolen op eigen bodem krijgt dan ook steeds meer de voorkeur.

Wat is het succes van De Windcentrale en hoe zien jullie de toekomst van De Windcentrale?

Succes: We hebben een simpele, voor ieder toegankelijke en betaalbare oplossing ontwikkeld om je eigen groene stroom op te wekken. Dit was een ontzettende klus maar is na een lang en pittig voortraject gelukt.

Een ander succes is dat we een (bescheiden) plekje hebben in de Nederlandse markt. Het is niet eenvoudig om een nieuw product met een onbekende naam op de markt te brengen;. Nu hoor je af en toe van iemand op een verjaardagsfeestje dat hij Winddelen heeft, terwijl we twee jaar geleden nog volledig onbekend waren. Dan besef ik me dat we toch echt iets hebben neergezet.

Toekomst: We willen met de Windcentrale zoveel mogelijk impact hebben op de verduurzaming van Nederland. We willen echt en nieuwe wind laten waaien door het land en een significant aantal huishoudens van Winddelen voorzien om zo verduurzaming te versnellen. Om dit te bereiken moeten nog heel veel meer mensen bereiken!

Welke kansen/uitdagingen liggen er volgens jullie in deze sector?

Winddelen spreekt een op dit moment vooral een klein segment betrokken, duurzame mensen aan. Om een bredere schil van de bevolking aan te spreken moeten we Winddelen ook bij hen op een aantrekkelijke manier onder de aandacht brengen. Dit zien we als een leuke uitdaging, het zal echt een nieuw type effort vergen.

Hoe ziet volgens jullie de toekomst van de cleantech sector eruit?

Ik vermoed dat de trend van de afgelopen jaren doorgroeit tot een steeds belangrijker onderdeel van onze samenleving: nog meer draagvlak voor lokale, groene energie-opwek en initiatief bij de bevolking. Innovatieve partijen die een steeds belangrijkere rol gaan vervullen en significante slagkracht krijgen. En nog meer technologische vooruitgang,


CleanTech Business Day 2014

De CleanTech Business Day vindt plaats op 9 december 2014, welke georganiseerd wordt door FME en Euroforum. Dit event is dé landelijke ontmoetingsplek voor ontwikkelaars, producenten, afnemers en financiers van cleantech.
Kijk voor meer informatie op de website van de CleanTech Business Day.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *