Wijziging Elektriciteitswet maakt einde aan onduidelijkheid bevoegdheid provincies en gemeenten

aerts_robin_150_x_150Op 22 maart jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord aanvaard.  Deze nieuwe wet verschaft duidelijkheid  over de bevoegdheid van provincies en gemeenten ten aanzien van de realisatie van windturbineparken met een opgesteld vermogen van 5-100 MW. Wat houdt de nieuwe wet in en wat betekent zij voor u?

Al enige tijd bestaat discussie over de vraag of gedeputeerde staten hun bevoegdheid om vergunningen te verlenen voor het realiseren van windturbineparken met een opgesteld vermogen van 5-100 MW kunnen overdragen aan burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het windturbinepark is gelegen. De Wet Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord maakt een einde aan deze onduidelijkheid. Dit wetsvoorstel past de Elektriciteitswet 1998 aan. In de nieuwe wet kunnen gedeputeerde staten voor de realisatie van de genoemde windturbineparken afzien van de coördinatie. Ook kunnen zij afstand doen van hun bevoegdheid tot besluitvorming waardoor deze bevoegdheid bij de gemeenten wordt gelaten.

Het doel van het wetsvoorstel is te komen tot wetgeving die duidelijker en eenvoudiger is, met minder regeldruk voor bedrijven en minder lasten voor de overheid. De nieuwe wet sluit bovendien aan op de Europese wetgeving, die een concurrerende economie faciliteert en de transitie naar een duurzame energiehuishouding ondersteunt.  Het  wetsvoorstel biedt de basis  voor een versnelling van de realisatie van windparken op land, waaronder de verduidelijking met betrekking tot de provinciale coördinatieregeling. Voor het draagvlak van windparken betekent de nieuwe Wet winst indien een project vanuit een gemeenteraad wordt ondersteund en niet van bovenaf komt.

De wet treedt 1 april a.s. in werking.

pels_rijckenWilt u weten wat de Wet Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord voor u betekent in de praktijk? Kom dan naar de Round Table Session ‘Hoe win je lokaal draagvlak? Juridische lessons learned’ o.l.v. Robin Aerts, Senior Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn tijdens het Nationaal Windenergie Event op 21 april a.s.

Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *