Het ontstaan van Windpark Zeewolde

De windvereniging Zeewolde had de intentie om een windpark te bouwen met 100 nieuwe windmolens. Samen met de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland en het Rijk tekende de vereniging in juli 2015 een overeenkomst.

Doel: 100 windmolens bouwen en 200 bestaande windmolens afbreken om zo met minder windmolens meer windenergie te produceren. Én een bijdrage te leveren aan de nationale en provinciale doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie. Wim Veldboom, voorzitter Windvereniging Zeewolde, gaat in op het ontstaan van het Windpark, de struikelblokken en het betrekken van bewoners.

De samenwerking met de overheden loopt erg goed, we hebben het zelfde doel voor ogen

Windturbines

In Zeewolde staat bij 90% van de landbouwbedrijven een windturbine. De meeste turbines zijn gebouwd in 2002 en 2003, in totaal staan er zo’n 220 molens. Alléén op plaatsen waar dit niet mogelijk was, door bijvoorbeeld de nabijheid van zendmasten, hebben de boeren niet de kans gehad een turbine te plaatsen.

In korte tijd zijn er 200 leden ingeschreven, op dit moment zijn het er 220 leden, oftewel 90% van het gebied. Al in 2006 is er door initiatiefnemers (bestaande turbine-eigenaren) samen met de provincie Flevoland gesproken over opschalen en saneren.

Windvereniging Zeewolde

Drie  jaar geleden heb ik met een collega het voortouw genomen om de windvereniging Zeewolde op te richten. We verzamelden bestuursleden om ons heen die alle groeperingen vertegenwoordigen.

Lid van de windvereniging zijn: turbine-eigenaren, grondeigenaren en woningeigenaren binnen het plangebied. Dus ook de bewoners zonder windturbine kunnen lid worden.

In Zuid- en Oostelijk Flevoland is toen de Federatie Wind Flevoland opgericht, hiervan werden 5 windverenigingen lid. Gezamenlijk is er veel energie gestoken in het saneren, vergoeden en participeren. Dit alles in samenwerking met Bosch en Van Rijn en de gezamenlijke overheden. In het regieteam, dat bestond uit de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde,  werd o.a. gesproken over haalbaarheid en plaatsingsgebieden. Maar ook over saneren, vergoeden en participeren.
Ook werd er een samenwerkingsoveréénkomst getekend waar o.a. in stond dat de windverenigingen de logische initiatiefnemers zijn die het opschalen en saneren ter hand nemen.

Medio 2015 is door de provincie besloten de federatie niet meer als aanspreekpunt te zien, maar dat de verschillende verenigingen vanaf dat moment het aanspreekpunt zijn. Vanaf dat moment heeft Windvereniging Zeewolde een enorme spurt gemaakt. Inmiddels is de Ontwikkel vereniging opgericht en is de RCR van toepassing, en is met het Mer-onderzoek gestart. Groot voordeel is nu dat niet meer met verschillende gemeenten en windverenigingen overlegd hoeft te worden, de lijnen zijn korter.

Elke twee week is er een RCR-team Zeewolde overleg. Aan tafel zitten dan vertegenwoordigers van het ministerie van EZ en I&M, provincie Flevoland, gemeente Zeewolde, gemeente Almere en de initiatiefnemers. De samenwerking met de overheden loopt erg goed, vooral omdat we hetzelfde doel voor ogen hebben.  In 2019/2020 starten we met de bouw van 100 turbines van gemiddeld 3 Mw. Uiteindelijk zal in 2025 de laatste oude turbine worden gesaneerd en zal het nieuwe park twee en een half keer zoveel produceren als het oude.

Nationaal Windenergie Event

Tijdens het Nationaal Windenergie Event op 21 april a.s. gaat Wim verder in op het gehele proces, de succesfactoren, maar zeker ook de lessons learned. Het Nationaal Windenergie Event gaat in op de belangrijkste thema’s op het gebied van Wind op Land én Wind op Zee!

Bekijk alle informatie over het Nationaal Windenergie Event.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *