De Groene Zaak: Windenergie is een van de meest aantrekkelijke opties!

Marjolein DemmersDe Groene Zaak heeft zich als doel gesteld om de transitie naar een duurzame economie en samenleving in de hoogst mogelijke versnelling te realiseren, gezamenlijk met partners. Marjolein Demmers, Directeur De Groene Zaak, gaat tijdens het Nationaal Windenergie Event op 21 april in hoe windenergie kan bijdragen aan deze duurzame economie en samenleving. Voorafgaand geeft ze alvast kort haar visie.

Wat zijn de belangrijkste kansen voor de windenergiesector?

Door innovatie en realisatie van grote en grensverleggende projecten op zee en op land, kan de windsector groeien en ook internationaal positie versterken.

Zorgt de Klimaattop in Parijs voor een groei in de opwekking van windenergie in Nederland?

De Klimaattop onderstreept dat alle maatregelen voor reductie van broeikasgassen van groot belang zijn, dus ook windenergie. Maar het gaat niet alleen om De groene zaaktechniek, het gaat om een verandering in de samenleving die het tij keert: De vraag is niet “mag hier een windmolen?”, maar “Hoe wilt u voortaan in uw energiebehoefte voorzien, zonder CO2-uitstoot? – Zegt u het maar!”. En dan is wind een van de meest aantrekkelijke opties.

Daarbij zijn vervolgens ook aanvullende maatregelen zodat het (variabele) aanbod en de vraag naar energie beter op elkaar aansluiten, door middel van vraagsturing en opslag. Het Klimaatakkoord stimuleert overheden om vaart te maken met korte én lange termijn energiebeleid.

Is de wet- & regelgeving nog te vaak een struikelblok voor de windenergiesector?

De huidige procedure voor het realiseren van een windmolen kost veel tijd, met alle risico’s van dien. Het zou helpen als de overheid (rijk, gemeenten en provincies) duidelijker stelling neemt ten aanzien van locaties waar wind gerealiseerd moet worden, en meewerkt aan het proces. Bij gebrek aan overheidssupport en met NIMBY-gedrag in de omgeving is het erg lastig.


Nationaal Windenergie Event

windenergieWat zijn de uitdagingen en, wat zijn de kansen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de weerstand die aanwezig is omgezet wordt naar participatie? Inmiddels zijn er voor Wind op Land mooie lokale initiatieven waarbij burgers gezamenlijk met de stakeholders oplossingen creëren die voor iedereen waardevol zijn.
Maar ook bij Wind op Zee zoeken partners elkaar op om samen unieke projecten te creëren. Dit en meer komt uitgebreid aan bod tijdens het Nationaal Windenergie Event. Marjolein Demmers is namens De Groene Zaak een van de sprekers.

Bekijk alle informatie over het Nationaal Windenergie Event.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *