Yves de Boer “Ik doe een nadrukkelijk beroep op onze innovatiekracht in Nederland”

Windenergie is actueler dan ooit. Voor- en tegenstanders hebben beiden argumenten om hun visie te onderbouwen. Echter, binnen de doelstellingen op het gebied van duurzame energie die gesteld zijn, is windenergie een onmisbare schakel om deze te bereiken.

In aanloop naar het Nationaal Windenergie Congres interviewden wij Yves de Boer, Gedeputeerde provincie Noord-Brabant. Hoe kijkt hij aan tegen de weerstand die er heerst? En wat is de rol van de provincie Noord-Brabant in het kader van de winddoelstellingen?

“Kijk ook naar alternatieven die er zijn te bedenken met betrekking tot energieopwekking. En dan zijn er, denk ik, heel veel mogelijkheden en dan doe ik een beroep nadrukkelijk op onze innovatiekracht in Nederland om op die manier na te denken over de energievoorziening in Nederland.”


Bekijk het interview

De rol van de provincie Noord-Brabant in het kader van de winddoelstellingen is eigenlijk heel eenvoudig. 1: We hebben afspraken gemaakt met het Rijk om 6001 Megawatt wind op land te leveren en Brabant neemt daar zijn deel van en dat deel hebben wij zodanig geportioneerd in de provincie waar het meest windrijke deel is, dat is het westelijke deel en daar hebben wij met de gemeente een afspraak over gemaakt. De tweede rol, die de provincie Noord-Brabant in dat proces inneemt is om te zorgen, dat je met je gemeente een goede afspraak kunt maken over het plaatsen van de beoogde windenergie in Brabant en dat is de tweede rol, die ik daarin speel. Dus dat is een landelijke rol geweest, die ik heb vanuit het IPO en de rol, die ik heb in de provincie als gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling

6000MW is pas het begin

Dat klopt. Dat zit in het energieakkoord, dat afgesloten is, daar zie je ook die beelden ontstaan, 6000 Megawatt, er moet nog meer komen, dat zal ook de opgave zijn van het Rijk. Daar denkt de minister nu over na om te kijken wat kan windenergie doen op zee en wat ik ook graag nog eens een keer in dat hele debat zou willen aanzwengelen, is: kijk ook naar alternatieven, nog andere alternatieven, die er zijn te bedenken met betrekking tot energieopwekking. En dan zijn er, denk ik, heel veel mogelijkheden en dan doe ik een beroep nadrukkelijk op onze innovatiekracht in Nederland om op die manier na te denken over de energievoorziening in Nederland.

Op welk windproject in de provincie bent u het meest trots, en waarom?

Ik ben trots op twee dingen. Allereerst ben ik trots op het feit, dat ik met de West-Brabantse gemeenten op die manier via het bod wat ze hebben uitgebracht, een deal heb kunnen maken en waar ik trots op ben en dat zat in het proces daarvoor, dat ik namens het IPO een delegatie mocht leiden met een aantal collega’s natuurlijk om uiteindelijk in die twaalf provincies datgene te realiseren, aan te bieden aan de ministers Kamp en Schultz van Haegen om te zeggen van: kijk, Nederland is bereid, de twaalf provincies, als we zelf de regie kunnen houden om 6001 Megawatt wind op land te leveren. En daar ben ik trots op, dat in ieder geval al die provincies hun uiterste best hebben gedaan vanuit de Gedeputeerde Staten met vaak ook de Provinciale Staten erbij en te zeggen van: hier gaan wij voor. Dit willen wij garanderen. Enerzijds omdat we het op die manier de gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren en aan de andere kant willen we voorkomen dat de minister zegt: jullie leveren niet? Prima, maar dan ga ik daar, daar en daar uiteindelijk dan die windenergiemolens plaatsen.

Weerstand tegen windenergie

Er is een natuurlijke weerstand in de samenleving ten opzichte van windmolens en ik begrijp dat ook. Ze zijn groot, ze zijn indrukwekkend, maar toentertijd toen we de windmolens plaatsten zoals ze in Kinderdijk nu staan en worden bewonderd door iedereen, was er ook een weerstand tegen die windmolens. Wat we nu hebben is: we willen van de fossiele energie af, we willen van de CO2 productie af, we willen allemaal elke dag voldoende stroom voor al onze apparaten en onze ontwikkelingen. Dan kun je zeggen: doe dat niet. Doe het alleen met zonnepanelen. Ik denk, dat zonnepanelen wel een toekomstperspectief hebben, maar niet alleen. Dus wat het voordeel is van windmolens, je kunt ze plaatsen, ze hebben een afschrijvingstermijn en ik hoop dan van harte, echt dat hoop ik van harte, dat we over tien/vijftien zoveel alternatieven hebben voor fossiele brandstof en voor windmolens, daar waar ze misschien wat hinderlijk staan op dit moment en dat er dan na vijftien jaar voldoende technologie is ontwikkeld om dan die windmolens af te kunnen breken, want dan zijn ze aan het eind van hun levenscyclus en dan heb je op die manier weer als het ware een alternatief voor die windmolens en bovendien het zijn tijdelijke objecten in het landschap.

Nationaal Windenergie Congres

Als je weet dat er problemen zijn, als er draagvlak op verschillende punten en bij bepaalde partijen ontbreekt, dan is er, denk ik maar één oplossing. A: Je moet zorgen, dat je voldoende informatie met elkaar uitwisselt. Dat je dus niet redeneert en beslissingen neemt op basis van denkbeelden, maar beslissingen neemt op basis van feiten. Het tweede is, dat je als je met al die verschillende partijen aan tafel zit, het heel belangrijk is dat je elkaar ontmoet. Want als je elkaar ontmoet, ken je elkaars belang en als je elkaars belang kent, kun je op die manier daar de dialoog over voeren en uiteindelijk tot een aanvaardbare oplossing komen.

Nationaal Windenergie Congres

Wat zijn de uitdagingen en, wat zijn de kansen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de weerstand die aanwezig is omgezet wordt naar participatie? Inmiddels zijn er voor Wind op Land mooie lokale initiatieven waarbij burgers gezamenlijk met de stakeholders oplossingen creëren die voor iedereen waardevol zijn. Maar ook bij Wind op Zee zoeken partners elkaar op om samen unieke projecten te creëren.

In twee dagen bent u volledig op de hoogte van de ontwikkeling.

Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *