Belastingparadijzen en rulings steeds meer onder druk

Henk Langendijk, hoogleraar Externe Verslaggeving aan de UvA en aan Nyenrode Business Universiteit, is vaste spreker op het congres Jaarrekeningactualiteiten. Hij behandelt twee onderwerpen: onzekere belastingposities in de jaarrekening en vastgoedwaardering. Hij licht alvast een tipje van de sluier op.

Onzekere belastingposities zijn van alle tijden. En die onzekerheid lijkt alleen maar groter te worden. Langendijk: “Belastingparadijzen en afspraken met de Belastingdienst – zogenaamde rulings – staan onder toenemende druk. Ze worden gezien als verkapte staatssteun, wat leidt tot onzekere belastingposities in de jaarrekening. Apple en Google zijn bekende voorbeelden. Op het moment dat afspraken met grote bedrijven worden teruggedraaid, lopen andere, kleinere bedrijven het risico dat ook voor hen zaken gaan veranderen.”

Verschillende manieren van beschrijven

Onzekerheden zoals hierboven geschetst, moeten op de een of andere manier een plek krijgen in de jaarrekening, aldus Langendijk. “Bijvoorbeeld in de vorm van een voorziening op de balans of een niet uit de balans blijkende verplichting. Soms, als de onzekerheid echt niet in te schatten valt, wordt hij niet meegenomen in de jaarrekening en enkel beschreven in de toelichtende tekst.”

Ter illustratie behandelt Langendijk in zijn verhaal de casus van Starbucks. “Dat is een aardig voorbeeld, omdat Starbucks een ruling had met de Nederlandse overheid, die door de Europese Unie is teruggedraaid. Wat Starbucks overkwam, kan andere bedrijven ook gebeuren.”

Vastgoedwaardering

In zijn verhaal behandelt Langendijk de verschillende regels, methodieken en waarderingen waarmee je vastgoed voor eigen gebruik en vastgoed voor beleggingen in de jaarrekening kunt verwerken. Ook gaat hij in op hoe je vastgoed moet afwaarderen. “Misschien niet zo interessant voor de Zuidas in Amsterdam, maar wel voor een plaats als Appingedam.”

Ook retailvastgoed komt aan bod. Langendijk: “Consumenten kopen minder in winkels en meer via internet. Pakketdiensten en distributiecentra spinnen daar garen bij, maar de retail heeft het lastig. Daardoor staat de waarde van het retailvastgoed onder druk. Hoe waardeer je dat winkelpand nou goed af? Daar ga ik op in.”

Tot slot kijkt de hoogleraar Externe Verslaggeving nog even naar de waarde van grondposities van gemeenten en vastgoedontwikkelaars. “Na jaren van afwaardering worden die weer opgewaardeerd, omdat ons land de komende jaren 80.000 huizen per jaar bij wil gaan bouwen. Samen bekijken we hoe we dit een plek in de jaarrekening kunnen geven. Verder staan we kort stil bij woningcorporaties, omdat die hun wooncomplexen voortaan op een andere manier moeten waarderen. Niet meer op bedrijfswaarde, maar op marktwaarde. Het gaat om iets van 1,4 miljoen woningen, dus dat heeft nog wat gevolgen.”

Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2017

Word tijdens het Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2017 in één dag volledig op de hoogte gebracht van frequente wijzigingen in inzichten, aanbevelingen en wet- en regelgeving ten aanzien van een juiste weergave van de jaarcijfers. Het Seminar staat bekend als interactief, biedt verdieping en geeft u vele praktische tips. Benieuwd naar het volledige programma? Bekijk de website:

Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2017

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *