TPPs en banken denken en praten graag mee over PSD2-standaard

Voor een soepel draaiende Europese economie, is veilig, gestandaardiseerd betalingsverkeer van essentieel belang. Er gaat het nodige veranderen. Hoe blijf je van de ontwikkelingen op de hoogte? Door het congres Goed Voorbereid op PSD2 bij te wonen. Een van de sprekers, Wijnand Machielse (NextGen PSD2 Task Force), schetst de contouren van zijn verhaal.

Op een conferentie in maart van dit jaar deden verschillende sprekers uit de doeken wat PSD2 (Payment Services Directive 2) is. De conferentie op 23 november is daarop een vervolg. Als deelnemer weet u na afloop precies wat de stand van zaken is.

Voorgeschiedenis

Even kort de voorgeschiedenis. Binnen het Europese betalingsverkeer zijn duizenden, zo niet tienduizenden partijen (banken en TTP’s, third party providers) actief. Die willen allemaal toegang tot de gegevens van rekeninghouders, als die daarvoor tenminste toestemming hebben gegeven.

Om te voorkomen dat binnen de EU talloze communicatie-interfaces worden ontwikkeld, ieder met hun eigen regels, is het zogenaamde Berlin Project gestart. Doel: geen duizenden interfaces, maar één standaard. Daarom wordt nu het zogenaamde Acces to Account Framework ontwikkeld.

Wat is het doel precies?

Het framework biedt een standaardinterface voor communicatie tussen banken en TPP’s. TTP’s kunnen met dit framework klantauthenticatie uitvoeren, rekeninginformatie opvragen en betalingsopdrachten uitvoeren. Dat voorkomt dat her en der misschien wel duizenden communicatiekanalen worden ontwikkeld, die stuk voor stuk moeten worden getest. Dat scheelt de markt een heleboel geld. Door het framework krijgen TPP’s straks makkelijker en sneller toegang tot banken in Europa en kunnen consumenten makkelijker binnen de Unie betalingen doen.”

Levert Nederland ook een bijdrage? Doen wij zogezegd ook een duit in het zakje?

“Ja. De Betaalvereniging Nederland draagt namens de Nederlandse banken en betaalinstanties kennis aan, neemt deel aan de bijeenkomsten en schrijft mee aan de stukken die de basis van het framework vormen. Ook zijn er enkele bedrijven bij betrokken die in Nederland actief zijn in betalingsverkeer, zoals VISA Europe en equensWorldline.”

Wanneer is het format op hoofdlijnen klaar?

Eind september – en dan start meteen de marktconsultatie. TPP’s maar ook banken kunnen de standaard dan onder de loep nemen en verbetervoorstellen indienen. Die exercitie is afgerond als het PSD2-congres in november plaatsvindt. Ik kan dus op dat congres vertellen wat op hoofdlijnen uit de marktconsultatie naar voren is gekomen.”

En dan?

“Dan gaan we dat commentaar zo snel mogelijk verwerken. We willen namelijk nog voor het eind van het jaar de eerste versie van de standaard lanceren, zodat banken en TPP’s hem kunnen implementeren. Ze hebben dan nog minstens tot medio 2019 voor het operationeel moet zijn. Dat hangt onder meer af van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers.”

Wat is jouw inschatting? Heeft de markt behoefte aan deze standaard?

“Dat staat wat mij betreft buiten kijf. Sinds het congres van maart is het aantal deelnemers sterk gegroeid. Het zijn er momenteel 36. Niemand zit te wachten op een veelheid aan interfaces en iedereen geeft de voorkeur aan één standaard. En partijen praten en denken graag mee over de invulling ervan.”

Conferentie Goed voorbereid op PSD2

De nieuwe PSD2 is op komst. Hoe gaat u aan de slag met de implementatie van PSD2? Dat hoort u op de Conferentie Goed voorbereid op PSD2; het vervolg, dat plaats vindt op 23 november 2017. Komt u ook? Meer informatie is te vinden op de website:

Conferentie Goed voorbereid op PSD2

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *