Big Data in verzekeringsland, wat is de relevantie voor de klant?

Net als in veel andere sectoren staat de verzekeringssector grote veranderingen te wachten. De mogelijkheid om meer te meten en te weten te komen over klanten, via “the internet of things” of de digitale interactie op sociale media, in combinatie met de grote data opslagmogelijkheden in de cloud en toegankelijkere data analyse methoden, kunnen de relevantie van verzekeringsproducten voor klanten enorm verhogen.

Big Data is een veel gebruikte term in Board Rooms van verzekeraars

Veel elementen van de waardeketen van verzekeraars kunnen significant verbeterd worden door slim gebruik te maken van data. Denk bijvoorbeeld aan het vereenvoudigen van het offerteproces omdat veel vragen niet meer aan de klant gesteld hoeven te worden, het behouden van klanten omdat voorspellende modellen kunnen aangeven welke klanten zullen gaan overstappen, of betere risico inschattingen en daarmee nauwkeuriger prijzen op basis van gemeten klantgedrag. Hiervan is in de praktijk nog weinig zichtbaar. Big data is inmiddels een veelgebruikte term in de Board Rooms van verzekeraars maar er wordt, op een uitzondering na, nog vooral over gesproken. Nieuwe business modellen waarbij data als concurrentievoordeel worden ingezet zijn er nog nauwelijks. En dat, terwijl verzekeraars als geen ander vertrouwd zijn met het doen van voorspellingen op basis van statistische analyse.

Awards Fairverzekering

Fairzekering is een van de eerste bedrijven in verzekeringsland die dat wel doet, bij autoverzekeringen. Dit bedrijf heeft een technologie geïntroduceerd waarmee rijgedrag kan worden gemeten, geanalyseerd en inzichtelijk kan worden gemaakt. Door deze toe te voegen aan een verzekeringspropositie is het mogelijk een “low interest” product als een autoverzekering veel relevanter te maken voor klanten. Dit heeft fairzekering inmiddels de nodige awards opgeleverd: beste marketing concept in de financiële dienstverlening, meest innovatie bedrijf in de verzekeringssector, meest innovatieve bedrijf in de financiële dienstverlening.

Fairzekering geeft klanten bij het afsluiten van de verzekering een stekker, die zij zelf in hun auto kunnen installeren en die meet hoe er wordt gereden. De data uit de stekker, de Chipin genaamd, worden doorgestuurd naar een database waar deze geanalyseerd worden tot een rijscore die via een persoonlijk en beveiligd dashboard op internet kan worden bekeken.

Verantwoord autorijden

Op basis van vijf factoren (snelheidsovertredingen, flinke rem en acceleratie incidenten, gereden kilometers in de bebouwde kom en in de avond en nacht) bepalen rekenregels een rijscore van 0-100. Klanten die boven de 70 rijden gekwalificeerden zich als veilige rijders (groen) en komen daarmee in aanmerking voor 35% premie korting. Indien de score tussen de 55 en 70 (oranje) ligt is de korting slechts 10%, onder de 55 (rood) 0%. De praktijk laat zien dat een score van boven de 70 door een grote meerderheid van rijders gehaald wordt. Daarvoor hoeft men niet foutloos te rijden maar gewoon verantwoord. Scores onder 55 worden pas gehaald indien er zeer agressief wordt gereden.

Lagere schadelast

De financiële ruimte om deze prijsverlaging te kunnen geven komt uit de verwachtte reductie van de schadelast. Statistische (bayesean) analyse toont aan dat er een hoge correlatie is tussen de, op deze manier, berekende rijscore en de daadwerkelijke schadefrequentie. Fairzekering verwacht op basis hiervan een 35% tot 50% lagere schadelast bij haar klanten. Om eventuele privacy bezwaren tegemoet te komen, hebben klanten de beschikking over een wisknop waarmee zij, nadat de rijscore over de maand bekend is, hun persoonlijke gegevens kunnen loskoppelen van hun rijgegevens.
De relevantie van deze propositie, voor klanten die verantwoord rijden, zit in de volgende elementen:

  • Financieel voordeel; 35% lagere premie bij verantwoord rijden en tips over het verminderen van het brandstofverbruik.
  • Emotioneel voordeel; geen opslag meer betalen op de premie voor andere “onveilige” rijders.
  • Sociaal voordeel; bijdragen aan de verkeersveiligheid en een beter milieu.
  • Rijgedrag advies; na iedere rit is er tot op detailniveau feedback over het gemeten rijgedrag en tips om dit te verbeteren.
  • Minder administratieve lasten; automatische rittenadministratie.

Verzekeraars kunnen deze ontwikkeling niet negeren. Aanbieders van autoverzekeringen die prijzen op rijgedrag zullen uiteindelijk door hun lagere prijzen en hogere toegevoegde waarde die klanten gaan aantrekken die weinig schades veroorzaken. De partijen die dat niet doen blijven hierdoor achter met de klanten die een hogere schadefrequentie hebben, en zullen uiteindelijk gedwongen zijn hun premies te verhogen waardoor zij hun marktaandeel verder zullen zien afnemen.
De data wedloop is begonnen, moge de relevantste winnen!

Door: Raymond van Es, Cofounder Fairzekering en consultant op het gebied van data gedreven innovatie


Big Data in de Financiële Sector

Big Data in verzekeringsland, wat is de relevantie voor de klant?Meer weten over de mogelijkheden die Big Data en Analytics voor uw kunnen bieden?
Bekijk dan de website van Big Data in de Financiële Sector

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *