“Het belastingsysteem is niet ingesteld op een circulaire economie”

Interview met Femke Groothuis, President en Wavemaker Ex’tax over de uitdagingen in de wereld van Circulaire Economie.

Ex’Tax bepleit het aanpassen van het belastingsysteem om beter de uitdagingen van de huidige tijd de adresseren. Het uiteindelijke doel is een circulaire economie en daarmee een duurzame welvaart, gebaseerd op het benutten van menselijk potentieel in plaats van natuurlijke hulpbronnen.


Uitdagingen voor de circulaire economie

De belangrijkste uitdaging is mijns inziens dat het belastingsysteem niet ingesteld is op een circulaire economie. Sterker nog, het belastingsysteem werkt het tegen. Kijk, op dit moment wordt vervuiling niet belast. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water, schone lucht, metalen en mineralen is bijna gratis. En daar maken we dus ook onbeperkt gebruik van. Mensenwerk, oftewel arbeid daarentegen is juist heel duur in dit systeem, door belastingen en premies. Die circulaire economie vereist allemaal arbeidsintensieve businessmodellen. Repareren, recyclen, het modificeren van producten, het hele re-design van onze producten en de services is heel arbeidsintensief. En dat vergt ambachtschap en creativiteit en heel veel innovatie. Het huidige systeem geeft juist prikkels om minder mensen in te zetten en juist meer grondstoffen te gebruiken.

Fundamentele barrieres

En je kunt dus zeggen dat het belastingstelsel niet geschikt is voor de uitdagingen van deze tijd. En die moet dus worden aangepast door de lasten te verschuiven van arbeid naar het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Er zijn heel veel barrières voor de circulaire economie, maar het belastingstelsel en de financiële prikkels die dat belastingstelsel geeft, zijn zeer fundamentele barrières. En als je de spelregels van de economie weet te veranderen, dan gaat die tanker van de economie ook de andere kant op. Uiteindelijk gaat het erom dat we welvaart creëren die houdbaar is in de toekomst. En als het lukt om mensenwerk in te zetten in plaats van gebruik van natuurlijke hulpbronnen, dan teren we zowel minder in op onze natuurlijke voorraden, dus we houden de aarde leefbaar, en we creëren grotere bestaanszekerheid voor mensen oftewel meer banen.

Toekomst van Circulaire Economie

Als we elkaar in 2020 weer zien, dan hoop ik dat we grote stappen hebben gemaakt en ons menselijk vernuft echt hebben ingezet om productie en consumptie aan te passen aan circulariteit. En in mijn droom bestaat er dan geen werkloosheid meer en gaan we veel slimmer met grondstoffen om zodat onze consumptie geen negatieve impact meer heeft. Maar het zou wel betekenen dat we echt de spelregels moeten veranderen en dat we snel het belastingstelsel moeten aanpakken, zodat de financiële prikkels ook in de juiste richting gaan werken.

Circulaire Economie Event

Het is belangrijk om ideeën over de circulaire economie te delen en voorbeelden te laten zien hoe het in de praktijk wordt gebracht en vooral het denken over het versnellen en het draagvlak te vergroten. Een event waarbij iedereen bij elkaar komt om ervaringen te delen is denk ik belangrijk, zeker voor Nederland waar duurzaamheid op een laag pitje heeft gestaan de afgelopen jaren en waar echt de noodzaak is om de samenwerking op te zoeken.


Circulaire Economie Event

Op 26 maart 2015 vindt in Rotterdam het Circulaire Economie Event plaats, gericht op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings- en businessmodellen.

Bekijk de website van het Circulaire Economie Event voor meer informatie.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *