Blind varen op fondsen en verzekeraars, of de juiste koers varen door helder inzicht? Waar laten werkgevers kansen liggen?

Als u niet verplicht bent deel te nemen in een Bedrijfstak Pensioenfonds mag u een eigen regeling opzetten. Een regeling uitwerken die optimaal aansluit bij uw wensen en mogelijkheden is echter lastig.

Een hoger collectief pensioenvermogen
Zo hanteren verzekeraars en pensioenfondsen kosten die onderling heel sterk kunnen variëren. Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat de gerapporteerde uitvoeringskosten van pensioenfondsen per jaar gemiddeld € 123,- per deelnemer (incl. slapers) bedragen, waarvan € 73 beleggingskosten en € 50 administratiekosten. Deze kosten zijn van grote invloed op de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Een kostenverlaging van 0,25 procentpunt op een termijn van veertig jaar leidt tot een circa 7,5% hoger collectief pensioenvermogen. En hoe hoger dit vermogen, des te hoger het pensioen.

Uit een ander onderzoek van LPC Actuaries en Consultants blijkt dat de administratiekosten bijna 60% vertegenwoordigen van de totale kosten van Pensioenfondsen. De gemiddelde administratiekosten, volgens dit onderzoek € 126,-, variëren tussen € 47 en € 381 per deelnemer.

Meer dan kosten alleen
Bij het opzetten van een pensioenregeling voor uw bedrijf kunt u een Verzekeraar of een Pensioenfonds vragen u hierbij te ondersteunen. Zij zullen binnen de door hen gevoerde producten en mogelijkheden een aanbieding doen. Zij werken echter binnen de grenzen van hun eigen aanbod van producten en regelingen.

Maar zijn de kostenopslagen en de uiteindelijke toezeggingen van de aangeboden regeling wel marktconform en hoe verhouden deze zich tot andere pensioenfondsen en verzekeraars? Hoeveel administratieve handelingen worden er nog van u verwacht?

Maar kosten zijn niet het enige waar op gelet moet worden. Omdat Define Benefit regelingen, zoals eindloon en middenloonregelingen, steeds minder gewenst zijn en worden aangeboden ligt de focus van de markt op Define Contribution. Hierbij maken verzekeraars en pensioenfondsen voor het beleggen gebruik van de lifecycle methode. Voor buitenstaanders is lifecycle lastig te doorgronden. Van belang is de mix en spreiding van de beleggingen, de momenten waarop het risico van de mix wordt aangepast aan de leeftijd van de deelnemer en de wijze waarop het risico en rendement in de laatste jaren voor het pensioen worden afgewogen. Als je de door verzekeraars en pensioenfondsen gehanteerde lifecycles onderling met elkaar vergelijkt blijkt dat sommige lifecycles niet goed zijn doordacht. Bij een vergelijkbaar pensioenbudget kunnen de uiteindelijke pensioenresultaten sterk afwijken.

Impact voor u en uw medewerkers
In Nederland is het aanbod voor collectieve regelingen groot. De administratie, voorwaarden, kosten en pensioenopbouw zijn per regeling verschillend. De verschillen in administratie, kosten en pensioenopbouw kunnen veel impact hebben voor u en voor de pensioenopbouw van uw medewerkers.

  • Hoe weet u dat u bij de meest optimale aanbieder zit?
  • Hoe weet u dat de kosten marktconform zijn en welk deel daarvan ten koste van de pensioenopbouw van uw medewerkers gaat.
  • Weet u of uw lifecycle een optimaal rendement genereert?
  • Weet u welke voordelen u kunt realiseren met het koppelen van uw HR-administratie en uw salarisadministratie met depensioenadministratie van uw verzekeraar of Pensioenfonds
  • Kent u de voordelen die u kunt behalen uit een marktvergelijking in kosten, toezeggingen, voorwaarden en Service Level Agreements?

Door Wijnand Hogendoorn, directeur Centric Shared Services en Pension Consultancy.
Vaar uw eigen koers en laat u adviseren door een onafhankelijke partner die gespecialiseerd is pensioenadvies en pensioenadministraties, salarisadministraties en HR: Centric.

Meer weten?
Bovenstaand onderwerp komt uitgebreid aan bod tijdens De Pensioenconferentie voor Werkgevers. Na deze dag bent u geheel op de hoogte van de huidige situatie, hoe uw pensioenregeling ervoor staat en krijgt u inzicht in de verschillende knoppen waar u aan kunt draaien binnen uw regeling.
Meer informatie vindt u op www.euroforum.nl/pensioenwerkgever.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *