Wat wilt u leren van deze pensioenexperts?

Interactie staat centraal tijdens de Pensioenconferentie voor werkgevers. Een groot deel van het middagprogramma bestaat daarom uit verschillende rondetafelsessies. Aan iedere tafel staat een pensioenthema centraal. Samen met vooraanstaande tafelleiders en vakgenoten heeft u de mogelijkheid in een co-creatie sessie kennis en ervaringen delen, oplossingen genereren en nieuwe ideeën opdoen.

Om u te helpen bij uw keuze tussen deze rondetafels hebben wij een aantal sprekers gevraagd wat volgens hen de leermomenten zijn die tijdens deze rondetafelsessies naar voren komen.

drs. Willem van de Rotte, Senior Pensioenadviseur Werkgeversvereniging AWVN

“Herkent u dit: de pensioenregeling in uw organisatie is een pensioenregeling die in een ver verleden is ontstaan en waarvan niemand in uw organisatie meer precies weet waarom er voor die pensioenregeling is gekozen. Bij elke wijziging in wetgeving zijn overgangsregelingen afgesproken die uw HR medewerkers niet meer uitgelegd krijgen maar tegelijktijdig veel geld kosten.

In de workshop gaan we in op de wijze waarop de laatste jaren tegen overgangsregeling wordt aangekeken en bespreken we mogelijkheden om van de overgangsregeling af te komen.”


Jan Snippe, Head of Dimensional SmartNest Europe

“In de meeste DC-regelingen worden default beleggingsstrategieën aangeboden die niet zijn afgestemd op waar het uiteindelijk om zou moeten gaan: een concreet inkomensdoel voor elke deelnemer. Ook het risicobeleid en de communicatie met de deelnemer zijn daar niet op afgestemd. Deelnemers weten daardoor niet goed waar zij aan toe zijn.

Deze rondetafelsessie is erop gericht:

  • dit probleem uit te leggen;
  • het belang ervan te duiden voor zowel de deelnemer als de sponsor;
  • uit te leggen hoe het probleem kan worden opgelost.”

Hedda Renooij, Senior Pensioenadviseur Werkgeversvereniging AWVN

“Waarom heeft u eigenlijk een pensioenregeling voor uw werknemers? Omdat het zo hoort en u anders geen goede, aantrekkelijke werkgever bent? Of heeft u ook een duidelijke visie op pensioen?

Veel werkgevers vinden pensioen een lastig onderwerp. En steeds vaker wordt ervoor gekozen om het gesprek over pensioenen los te knippen van het overleg over de overige arbeidsvoorwaarden. Met het gevolg dat pensioenregelingen vaak niet passen bij arbeidsvoorwaardelijke regelingen met belangrijke raakvlakken zoals levensfasebeleid en employability. Een gemiste kans want juist door de pensioenregeling bij het cao-overleg te betrekken kunnen regelingen elkaar versterken. En dit levert veel op, ook financieel.”


Lex Solleveld, Senior Propositiemanager Pensioen en Vermogensbeheer AEGON Nederland

“Binnen beschikbare premieregelingen is er de afgelopen jaren veel aandacht voor de kosten en de afbouw van beleggingsrisico’s naarmate de pensioenleeftijd nadert. Veel minder aandacht is er voor het noodzakelijk rendement om het verwachte pensioen te realiseren. Dit in een periode dat de rente historisch laag staat, waarmee hogere beleggingsrendementen en daarmee –risico’s noodzakelijk zijn. Hoe verantwoord risico’s te nemen opdat het beoogde pensioendoel gehaald wordt.”


Wat voor pensioenregeling heeft Adecco en wat waren de 3 voornaamste afwegingen om voor deze regeling te kiezen?

Adecco heeft er voor (een belangrijk deel van) haar professionals voor gekozen de pensioenregeling onder te brengen bij BeFrank.

Bij het ontwerp van een nieuwe regeling hebben we vooral gezocht naar een oplossing met lage kosten, zodat we met een gelijkblijvend pensioenlastenniveau een zo hoog mogelijke premie inleg kunnen realiseren.

Belangrijk daarnaast is de transparantie van het hele systeem voor de medewerkers. Met deze nieuwe regeling maken we de slag van een “black box” naar een transparante regeling die het de medewerkers mogelijk maakt zelf hun verantwoordelijkheid over hun pensioen invulling te geven.

De scenario-opties in de oplossing van BeFrank voegt daar nog bijzondere waarde aan toe: Wat kan ik doen en waar leidt dat toe?


Meer weten?

Deze sprekers nemen deel aan de rondetafelsessis van de Pensioenconferentie.

Bekijk de rondetafelsessies

Over Sophie van den Hoven

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *