Box 1 polissen: Wat mag nog?

Door: Jos Koets, blogger van het Nationaal Hypothekencongres

De afgelopen maanden (vanaf 1 januari 2013) is er fiscaal veel veranderd voor “oude” verpande polissen. Door de verplichte aflossing voor starters (annuïteiten en/of lineaire aflossing) zijn er nu twee groepen (starters en doorstromers) ontstaan die anders worden beoordeeld. Het is nooit verstandig om twee groepen te creeren want dit zorgt voor onduidelijkheid. De Kennisgroep Verzekeringsproducten en het Ministerie van Financiën hebben dan ook de afgelopen maanden veel vragen gehad. Een mooi voorbeeld is de fiscale voortzetting van een KEW box 1-polis (Kapitaalverzekering Eigen Woning) naar een SEW (Spaarrekening Eigen Woning). Na 1 april 2013 is dit nog mogelijk als aan bepaalde eisen wordt voldaan:

 1. De looptijd mag niet verlengd worden
 2. De maandpremie mag niet verhoogd worden
 3. Bij garantiekapitaal mag het kapitaal niet verhoogd worden

De Kennisgroep kwam met de volgende antwoorden: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2013/03/25/vragen-en-antwoorden-over-besluit-blkb-13-322-kew-sew-bew.html

Bij punt 1 in het rapport wordt dieper ingegaan op het garantiekapitaal van een beleggingspolis. Bij de meestebeleggingspolissen is er geen sprake van garantiekapitaal, maar als dit toch van toepassing is, dan mag het kapitaal niet worden verhoogd. Er zijn echter beleggingspolissen waarbij wel het kapitaal wordt gegarandeerd, maar dit staat niet expliciet in de polis vermeld. Het gaat dan om een beleggingsfonds waarbij de klant pas garantie krijgt als deze de hele looptijd belegt. Een fictief voorbeeld ter verduidelijking:

 • Beleggingshypotheek 100.000 euro
 • Uitkering polis bij 8% 100.000 euro
 • Maandpremie 150 euro
 • Hypotheekrente 4,5%
 • Garantie op einddatum 60.000 euro (is alleen van toepassing als belegd wordt in fonds A)

De garantie wordt dus niet in de polis vermeld, zodat de adviseur niet kan achterhalen dat dit van toepassing is en dit geldt ook voor de bank waar de opgebouwde waarde fiscaal naar wordt overgeheveld. Deze bank vraagt namelijk om een kopie van de lopende polis. De garantie wordt overigens wel vermeld op de jaarlijkse winstbijschrijvingen die de klant ontvangt.

Toevallig had ik een klant met zo’n polis. Ik vroeg me af of ik hier nu te maken heb met echte garantie of niet. Ik heb het Ministerie van Financiën en de Kennisgroep benaderd en per e-mail mijn vraag gesteld. De Kennisgroep was zeer snel; er is sprake van garantiekapitaal. Het gevolg is dat bij fiscale voorzetting (van KEW naar SEW) het gegarandeerde bedrag bij de SEW niet hoger mag zijn dan 60.000 euro. Natuurlijk had ik al naar een andere oplossing gezocht. Het is mogelijk te switchen naar een ander beleggingsfonds waarbij geen garantie van toepassing is. Dat is natuurlijk nogal omslachtig, maar het is mogelijk om fiscaal over te hevelen waarbij nog wel rekening moet worden gehouden met de hoogte van de betaalde maandpremie. Deze mag in de SEW niet hoger zijn dan sprake is bij de KEW. Het voordeel voor de klant is dat het garantiekapitaal 90.000 euro wordt. Natuurlijk heb ik even gebruik gemaakt van het mailcontact met de Kennisgroep. In een korte tijd heb ik antwoord gekregen op diverse vragen.

 • Zoals eerder vermeld mag het garantiekapitaal niet verhoogd worden voor lopende box 1-polissen en rekeningen. Een uitzondering hierop is het verlagen van de overlijdensdekking in de polis. Het is niet toegestaan de overlijdensdekking helemaal te verwijderen. De minimale dekking moet 110% van de opgebouwde waarde zijn. Door een verlaging van de overlijdensdekking wordt het gegarandeerd hoger.
 • Een ander voordeel is dat er niet meer sprake is van een opeetscenario. U sluit dan een losse risicoverzekering af. In de beleggingspolis wordt de dekking bij overlijden verlaagd naar 110% van de opgebouwde waarde. Dit betekent dat er meer premie over is om te beleggen, met als gevolg een hogere (eventuele garantie) einduitkering.

Tot slot merk ik nog op dat iedereen die een fiscale voortzetting wil doen, goed moet opletten:

 • De maandpremie mag niet hoger worden. Deze maandpremie is bij een SEW afhankelijk van de betaalde hypotheekrente. Stijgt de betaalde hypotheekrente in de toekomst, dan wordt de spaarpremie lager.
 • Echter als de betaalde hypotheekrente daalt, wordt de spaarpremie hoger. Uitgaande van mijn voorbeeld, ontstaan er fiscale problemen als de rente in de toekomst lager wordt dan 4,5%. Als de rente te ver daalt, is het verstandig de looptijd in te korten.
 • Ik merk nog op dat dit niet van toepassing is als in het contract de clausule staat dat de inleg wordt aangepast naar gelang de rentestand. Ook mag de inleg worden verhoogd als er sprake is van een optieclausule. Het is dus heel belangrijk om de kleine lettertjes in de polis goed te weten.

Door alle wijzigingen op hypotheekgebied is het fiscaal niet makkelijker geworden. Voor de Kennisgroep, die ik een groot compliment geef voor hun snelle reacties, is er nog genoeg werk te doen. Voor de adviseurs in Nederland een mooie taak om alles goed bij te houden. Een klant verwacht dat zijn adviseur goed op de hoogte is van alles en daarom een goed advies kan geven. Ik vind dit terecht want de klant betaalt uiteindelijk aardig wat geld voor zijn advies.


Nationaal Hypothekencongres

Dit blogartikel is onderdeel van het Hypothekencongres dat op 8 en 9 oktober 2013 plaatsvindt. Tijdens dit 2-daagse congres spreken alle mensen die van belang zijn voor de hypotheekmarkt. Iedereen die ertoe doet op de hypotheekmarkt, op de woningmarkt geeft daar zijn mening over de toekomst. Als u de komende jaren bezig bent met hypotheken en de hypothekenmarkt, dan u dit congres niet missen. Kijk voor het programma, sprekers en inschrijfmogelijkheden op de website van het Hypothekencongres.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *