Concurreren in infra is investeren in achterstand

Interview door Jan Aikens, Findinet met Steven Luitjens, Directeur Logius

“Het veilig houden van het digitale verkeer lijkt soms wel op een wapenwedloop waarbij we allemaal aan een eigen oplossing werken. Dat is duur voor de klant en hindert de voortgang.”

Steven Luitjens, directeur van Logius, de regieorganisatie die samen met klanten, partners en leveranciers de e-overheid groot maakt, houdt een warm pleidooi voor samenwerking.

“Technisch zijn we in Nederland tot heel veel in staat. Of het nu gaat om betalen, het verstrekken van op de persoon toegespitste informatie, transacties uitvoeren, of het versturen en incasseren van rekeningen, het is allemaal digitaal mogelijk. Natuurlijk moeten partijen dan wel de zekerheid hebben dat de identificatie klopt. Dat betalingen verricht worden door personen die daartoe bevoegd zijn bijvoorbeeld. En even belangrijk is dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen terecht kunnen komen.” Omdat hij aan de wieg heeft gestaan van DigiD – “een doorslaand succes met elf miljoen gebruikers, meer klanten dan de bank”- weet Luitjens waarover hij praat. “Veiligheid moet voorop staan en is zo belangrijk, dat het verwonderlijk is dat elke partij daar een eigen oplossing voor zoekt. Dat maakt het gebruik van internet nodeloos duur maar ook ingewikkeld voor de klant. Elke keer moet hij een andere code tevoorschijn toveren, terwijl hij zijn tijd aan nuttiger zaken kan besteden. Het gebruik van digitale hulpmiddelen zou juist tijd moeten besparen en dat wordt in de nabije toekomst een bittere noodzaak”, wijst hij op het feit dat over vijf jaar de babyboomers zich uit het arbeidsproces terugtrekken. “We hebben dan aanzienlijk minder handjes beschikbaar om onze welvaart in stand te houden. Dat vereist dat we zo bedrijfseconomisch mogelijk moeten kunnen werken. Dat kan eigenlijk maar op één manier, namelijk dat we als samenleving een infrastructuur ontwikkelen waarin iedereen als vanzelfsprekend zijn weg kan vinden. Concurreren in infra is investeren in achter de feiten aanlopen. De VOC wist al in de 17e eeuw dat je sterker stond door de krachten te bundelen. Het businessmodel dat wij nu nodig hadden was er dus al in de Gouden Eeuw.”

Logius is een agentschap van de overheid, ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ziet Luitjens een publiek-private samenwerking voor zich? “We zijn altijd al in gesprek met het bedrijfsleven. Verzekeraars willen zich op het gebied van authentificatie graag bij de overheid aansluiten. Banken hebben voor hun pasjes een eigen systeem ontwikkeld en dat is uitstekend. Net als de overheid hebben zij oplossingen gevonden die bewezen veilig zijn. Maar waarom zouden die oplossingen niet ook gebruikt kunnen worden door andere partijen dan waarvoor ze ontwikkeld zijn?”

eID platform

Luitjens is zeer sterk geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen het eID platform. Daarin werkt de Nederlandse overheid samen met het bedrijfsleven aan een standaard voor toegang tot online dienstverlening. Het eID Stelsel maakt het mogelijk dat burgers, consumenten en ondernemers online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven, met één of meer inlogcodes. De bedoeling is om te komen tot één standaard voor online identificatie en uitwisseling van persoonlijke informatie. Voorop staat dat we het makkelijk maken voor de klant, maar daarbij geldt de wet ‘hoe makkelijker voor de gebruiker, hoe ingewikkelder de veiligheid. Vandaar dat ik het belang van samenwerking benadruk. Je hoeft dan maar één keer te investeren. Dat is goedkoper en maakt het ook makkelijker de kosten te verdelen. Dat is ‘de logica van infra’.”

“Als je de toekomst weet te standaardiseren”, zegt Steven Luitjens tot slot, “dan kan de bulk van de werkzaamheden routinematig afgehandeld worden en blijft er tijd voor menselijke aandacht voor de specifieke zaken. Neem de behandeling van de toeslagen door de Belastingdienst. 99% kan geautomatiseerd worden afgedaan en bij die ene procent waarbij het niet kan, krijgen de mensen dan de zorg en aandacht waar ze recht op hebben.”

Over Sophie van den Hoven

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *