De dubbelrol van de werkgever in het pensioenverhaal

Door Robert Timmer, Oprichter van www.zowerktpensioen.nl, onderdeel van Hippe Kerels

In de pensioensector wordt er vaak gekeken naar de rol van de werkgever en hoe via hem de werknemer bereikt kan worden. Nu kan er op verschillende manieren worden gekeken naar, en invulling gegeven worden aan, de rol van de werkgever. Graag deel ik mijn mening over wat de rol van de werkgever is en hoe zijn rol benut zou kunnen worden om pensioen beter te maken.

Pensioen ontstaat

Pensioen ontstaat wanneer werkgever bij het aangaan van een dienstverband de werknemer pensioen als arbeidsvoorwaarde aanbiedt. De werkgever geeft de werknemer middels pensioen de mogelijkheid om inkomen op te bouwen voor de toekomst. Middels dit pensioen wordt de werknemer vaak ook bescherming geboden in het geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid. De pensioentoezegging tussen werknemer en werkgever is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst als secundaire arbeidsvoorwaarde.

Waar in het verleden pensioen door de werkgever zelf werd toegezegd is dit in de loop der tijd een product geworden dat werkgever vrijwillig of verplicht afneemt bij een pensioenfonds of verzekeraar.

Het pensioenproduct en de aanbieders hebben zich door de jaren sterk ontwikkeld, maar in de basis is er niks gewijzigd. Pensioen is nog steeds een overeenkomst tussen werknemer en werkgever.

Rol(len) van de werkgever

De werkgever heeft een dubbele rol bij de totstandkoming en uitvoering van pensioen:

Klant: De werkgever, ongeacht of het pensioen geleverd wordt via een pensioenfonds of een verzekeraar, is bovenal klant van de pensioensector.

Leverancier: De werkgever biedt het ‘afgenomen’ pensioenproduct aan bij zijn werknemers en vervult daarmee een arbeidsvoorwaarde en is in de ogen van zijn werknemers leverancier van het pensioenproduct.

Kans en risico

De dubbele rol van de werkgever biedt kansen maar tegelijk ook bedreigingen. Een kans is dat werkgever een rol kan spelen in het bereiken van werknemers met betrekking tot de communicatie over pensioen. Het digitaliseren van de informatiestroom door bijvoorbeeld de UPO en de jaaropgave samen te voegen kan een effectieve manier zijn om werknemers te bereiken.

Een andere kans is dat werkgever dankzij de dubbelrol niet alleen bekend is met de medewerker, maar ook met zijn tevredenheid over het pensioenproduct. De werkgever is vanwege deze inzichten een bron van informatie voor productoptimalisatie en – ontwikkeling.

Een risico is dat de werknemer zijn werkgever als vraagbaak voor zijn pensioenvragen ziet. Echter, vaak ontbreekt het de werkgever aan kennis en inzicht in het totale pensioen vraagstuk van zijn werknemers om hem of haar afdoende te kunnen informeren, laat staan te adviseren.

De dubbelrol benutten

Voor het benutten van de dubbelrol van de werkgever is het van groot belang dat hij wordt ondersteund met kennis van, en inzicht in, het pensioen van zijn werknemers. Veel pensioenuitvoerders maken dit inzicht al mogelijk middels een werkgeversportaal. Niet te min ontbreekt het de werkgever aan kennis om de werknemer te ondersteunen bij zijn totale pensioen vraagstuk.

Pensioenuitvoerders kunnen dit probleem voor werkgever oplossen door werkgevers te faciliteren in hun kennisbehoefte. De werkgever kan dan de vragen van werknemers blijven beantwoorden, maar wordt ondersteund door dat de benodigde pensioenkennis over het volledige Nederlandse pensioenstelstel beschikbaar is op website/portaal van de pensioenuitvoerder.

Het beschikbaar stellen van pensioenkennis biedt niet alleen voordelen voor de werkgever maar zeker ook voor de pensioenaanbieders. Een goed geïnformeerde werkgever en werknemer zullen vaker zelf in staat zijn om pensioenvraagstukken op te lossen en als gevolg daarvan kunnen het aantal klantvragen afnemen.

De dubbelrol biedt nog veel meer mogelijkheden (verdere integratie salaris- en pensioenadministratie, ondersteuning werkgever bij uitstroom pensioengerechtigde, administratieve ondersteuning werkgever, etc.) zodra werkgever en pensioenuitvoerder elkaar begrijpen en elkaar weten te vinden. De website van de pensioenuitvoerder is naar mijn mening de ideale plek voor het samenkomen van werkgever en pensioenuitvoerder.

Meer weten over de actuele ontwikkelingen binnen de pensioensector?

Kom dan op 1 en 2 oktober 2013 naar Het Pensioen Forum, de ontmoetingsplaats voor de pensioenbranche.

Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *