De invloed van big data verandert de hele samenleving

Het gebruik van big data krijgt een enorme impact op de maatschappij; het verandert niet alleen de bedrijfsmodellen, maar ook het gedrag van consumenten. We spreken met Dr. Peter Beijer, Chief Technologist bij Hewlett Packard.“We zien nu nog slechts het topje van de ijsberg”.

“Het kunnen beschikken over een grote hoeveelheid data en vooral die snel en op een juiste manier analyseren bepaalt of je je als bedrijf staande kunt houden in de hypercompetitie die zich afspeelt in een informatie-gedreven maatschappij.” Peter Beijer is ervan overtuigd dat het succes vooral is weggelegd voor aanbieders die weten op welke gebieden zij een sleutelrol kunnen spelen in wat hij noemt de ‘big data ecosystemen’. “Big data worden toegankelijk voor steeds meer bedrijven, maar waar het echt om gaat is hoe zij daarmee omgaan en vooral, hoe zij die verschillende data weten te combineren. Met een optimale combinatie kunnen zij hun meerwaarde ten opzichte van de consument bewijzen.”

Beijer geeft toe dat veel consumenten argwanend tegen het gebruik van big data aankijken. “Die emotie zal omslaan omdat de consument onderscheid gaat maken tussen de leverancier die hem lastig valt met aanbiedingen waarop hij niet zit te wachten en de aanbieder die hem op maat bedient.”

Geeft dat niet het gevoel dat die aanbieder meer van je weet dan je lief is?

“Dat zou misschien het geval zijn als die aanbieder over middelen beschikt die niet zijn voorbehouden aan de klant, maar zo is het niet. Ook de consument heeft de beschikking over een gigantische hoeveelheid informatie. Die heeft inmiddels allerlei ‘tools’ op zijn smartphone en tablet waardoor hij met één druk op de knop een hoeveelheid informatie kan ontsluiten waarvoor bedrijven vroeger een aantal hele slimme mensen in dienst hadden. Naarmate de mensen meer informatievaardig worden, krijgen zij meer vertrouwen in het gebruik van big data. Net als de aanbieders moeten zij de weg weten te vinden in de digitale ruimte.”

Beijer is ervan overtuigd dat ze dat gaat lukken. En: “Bedrijven gaan beter beseffen dat de dynamiek van de informatiestromen steeds groter wordt en dat zij de snelheid van hun data analyse daarop moeten aanpassen. Dat houdt in, dat ondernemingen in staat moeten zijn hun bedrijfsmodel sneller aan te passen.”

Als voorbeeld noemt hij de autoverzekeraar die in staat is een maatwerkpolis aan te bieden gebaseerd op het rijgedrag van de verzekerde, de routes die hij doorgaans kiest en de weersomstandigheden en de kwaliteit van de wegen in de betreffende regio. “Zo’n verzekeraar heeft grote kans de concurrentieslag te winnen.”

Peter Beijer hoeft niet lang na te denken over de vraag voor welke toepassingen big data geschikt zijn. “De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos. Eigenlijk vraag je welke muziek je op een viool kan spelen. Alle natuurlijk en datzelfde geldt voor de toepassingen van big data.”

Wat zijn concrete voorbeelden?

“Allereerst denk ik aan de mogelijkheid voor bedrijven om hun operational excellence te optimaliseren. Informatie is bij veel organisaties nog erg verzuild – gericht op een specifieke afdeling. Die verzuiling kan je overstijgen door de integrale informatie in te zetten om bijvoorbeeld channel conflicten in een multichannel organisatie te voorkomen. Verder kunnen ondernemingen hun dienstverlening of productaanbod verrijken door het mixen van interne met externe data. CRM bijvoorbeeld is een fantastische bron om te mixen met bijvoorbeeld informatie die je haalt uit social media. En tenslotte kan je de eigen data plus de externe data combineren met die van de klant. Wie dat bereikt, kan de klant totaal ontzorgen. Daarvoor is nodig dat de klant bereid is tot data uitwisseling op basis van wederkerigheid.”

Dan moet die klant een deel van zijn privacy prijsgeven

“Dat klinkt misschien heel eng, maar dat gebeurt al op grote schaal. De vraag is meer of de klant de dienstverlener of aanbieder zijn persoonlijke gegevens toevertrouwt. Dat doet de consument die het huishoudboekje aan zijn financieel adviseur overhandigt. In het zakenleven zal die adviseur hoog kunnen scoren bij zijn relaties als hij door een slimme combinatie van de verschillende data, afkomstig uit zijn eigen gegevens en die van productaanbieders en van zijn klant in staat is de financiën en risico’s van zijn relaties op maat te managen.”

De vraag is meer of de klant de dienstverlener of aanbieder zijn persoonlijke gegevens toevertrouwt.

Dit vraagt nogal wat van de technische kennis en kunde van de bedrijven

“We spreken tegenwoordig steeds smeer van zogenaamde data scientists, semi wetenschappers die kunnen toveren met data en algoritmen “”, zegt Beijer, “maar”, voegt hij daar direct aan toe: “Het is de vraag of ondernemingen dat als hun core business moeten gaan zien. Verzekeraars verzekeren, bankier bankieren en financieel adviseurs adviseren, dat zijn hun kerntaken. Zeker deze sectoren zijn bijzonder informatie intensief en beschikken voor hun data doorgaans over een meer traditionele infrastructuur. Het zal heel wat tijd en kosten vergen om de systemen gereed te maken om de data te combineren en vervolgens op een slimme en snelle manier te analyseren. En dan heb ik het nog niet over de mensen die daarmee om kunnen gaan. Waarom zouden ze die ‘tools’ niet gewoon uit de cloud halen en de diensten inkopen in plaats van zelf te gaan knutselen met alle risico’s van dien?”

Preekt Beijer nu voor eigen parochie?

“Ik kan niet ontkennen dat HP dergelijke big data services in de markt heeft gezet”, zegt hij glimlachend. “Maar ook bij een objectieve kosten batenanalyse zal blijken dat ondernemers goedkoper uit zijn deze diensten bij derden af te nemen, dan de hele eigen organisatie overhoop te halen. Zij zullen dan stuiten op problemen die wij ook gekend hebben en waarvoor we intussen de oplossingen hebben gevonden. Vergelijk het met de consument die een auto koopt om zich daarmee te kunnen verplaatsen. Die kijkt ook nooit onder de motorkap en doet hij dat wel, dan nog zal hij de techniek niet, of in elk geval niet volledig, begrijpen. Een vergeet niet, nu spreken we nog over ruwe data. Ik ben ervan overtuigd dat we over vijf jaar weer nieuwe technieken hebben gevonden die daar nieuwe informatie uithalen. Dat betekent dan weer nieuwe substantiële investeringen in techniek en mensen. Ik zou zeggen, houd de bedragen die daarmee gemoeid zijn liquide en sluit je aan bij een al bestaand dataplatform, waar je stapje voor stapje, modulair de techniek en dienstverlening afneemt die je nodig hebt.”


Opleiding Big Data in de Financiële Sector

Meer weten over de mogelijkheden die Big Data en Analytics voor uw kunnen bieden?
Bekijk dan de website van Big Data in de Financiële Sector.

Over martijn

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *