De rol van de controller

Er is al lange tijd een discussie gaande over de rol van de controller binnen organisaties. Ligt de focus met name op de financiele verslaglegging? Hebben zij de taak managers van organisatieonderdelen aan hun afspraken te houden? Of assisteren ze juist de managers bij hun dagelijkse beslissingen door op verzoek informatie te verstrekken of analyses te maken?

Om de stand van zaken in Nederland in kaart te brengen is enige tijd geleden een grootschalig onderzoek gehouden door het Controllers Instituut. Er kan geconcludeerd worden dat controllers drie verschillende rollen hebben:

  • Vertrouwensrol
  • Toezichtsrol
  • Servicerol

Bekijk het artikel

Meer informatie

Is uw rol ook aan het verschuiven naar business partner? Of heeft u de ambitie om zich het komende jaar te richten op deze rol? Dan is de Business Controllersopleiding precies wat u nodig heeft.

Over Sophie van den Hoven

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *