De veranderende rol van de Business Controller

De rol van de business controller is de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar de controller vroeger vooral verantwoordelijk was voor de informatievoorziening en prestatiemeting, is de focus nu aan het verschuiven naar beslissingsondersteuning. Gert van den Burg is docent bij de opleiding Business Controller. In dit artikel vertelt hij meer over de veranderende rol van de Business Controller.

De drie kerntaken van de business controller

De drie kerntaken van de business controller zijn:

 • Informatievoorziening: De controller zorgt ervoor dat het management en de directie over de juiste informatie beschikken om beslissingen te nemen. Dit kan gaan om financiële, operationele of strategische informatie.
 • Prestatiemeting: De controller meet en analyseert de prestaties van de organisatie. Dit helpt het management om de prestaties te verbeteren en om bij te sturen waar nodig.
 • Beslissingsondersteuning: De controller ondersteunt het management bij het nemen van beslissingen. Dit doet de controller door informatie te verstrekken, analyses te maken en adviezen te geven.

De verschuiving van informatievoorziening naar beslissingsondersteuning

De verschuiving van informatievoorziening naar beslissingsondersteuning heeft een aantal oorzaken.

 • De toenemende complexiteit van organisaties: Organisaties worden steeds complexer, waardoor het voor het management en de directie steeds moeilijker wordt om de juiste beslissingen te nemen.
 • De toenemende beschikbaarheid van data: Door de digitalisering is er steeds meer data beschikbaar, waardoor de controller een belangrijke rol kan spelen bij het analyseren en interpreteren van deze data.
 • De veranderende rol van het management: Het management legt steeds meer de nadruk op strategie en innovatie, waardoor de controller een belangrijke rol kan spelen bij het ondersteunen van deze processen.

De gevolgen voor kennis, vaardigheden en competenties

De verschuiving naar beslissingsondersteuning heeft gevolgen voor de kennis, vaardigheden en competenties die een business controller nodig heeft. De controller moet beschikken over:

 • Kennis van de organisatie en de markt: De controller moet de organisatie en de markt goed kennen om relevante informatie te kunnen verstrekken en analyses te kunnen maken.
 • Kennis van data en data-analyse: De controller moet kennis hebben van data en data-analyse om de beschikbare data te kunnen analyseren en interpreteren.
 • Strategische vaardigheden: De controller moet strategische vaardigheden hebben om het management en de directie te kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van strategieën.
 • Communicatieve vaardigheden: De controller moet goede communicatieve vaardigheden hebben om de informatie en analyses op een begrijpelijke manier aan het management en de directie te kunnen presenteren.

Uitdagingen voor nieuwe business controllers

Voor iemand die nieuw is in de rol van business controller kan de verschuiving naar beslissingsondersteuning een uitdaging zijn. De controller moet zich niet alleen richten op het verzamelen en analyseren van informatie, maar ook op het vertalen van deze informatie naar waardevolle inzichten die het management kunnen helpen bij het nemen van beslissingen.

Tips voor nieuwe business controllers

Wil je als business controller de uitdaging aangaan om de verdieping aan je rol te geven? Ga dan aan de slag met de volgende tips:

 • Investeer in je kennis en vaardigheden. Volg trainingen en cursussen om je kennis van de organisatie, de markt en de business controlling te vergroten.
 • Leer hoe je informatie kunt vertalen naar waardevolle inzichten. Dit kun je doen door te oefenen met het geven van adviezen aan het management.
 • Bouw relaties op met het management en de business. Dit helpt je om te begrijpen wat het management nodig heeft en om je adviezen effectief te communiceren.

Wil jij succesvol worden als business controller?

Dan is de opleiding Business Controller iets voor jou! In 5 dagen leer je alles wat je nodig hebt om succesvol te worden als business controller. De opleiding is praktijkgericht en wordt gegeven door docenten met veel praktijkervaring.

Over admin

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *