De veranderende rol van de Financial Controller

Interview met Peter Westdijk, docent van de opleiding Financial Controller. Peter heeft een langjarige internationale ervaring in financieel management, in diverse rollen en in vele branches. De rode draad van zijn loopbaan is het verbeteren van mensen en hun werkwijzen om de lange termijn doelen van de onderneming beter te helpen realiseren. Cijfers hebben daarin een rol gespeeld, maar meestal op een andere manier dan “volgens het boekje”.


Hoe is de rol van de Financial Controller in de organisatie als geheel de afgelopen jaren veranderd?

De traditionele boekhouder werd de financial controller, maar eerst was dat alleen een stukje titelinflatie, in de trend van Angelsaksische naamgeving. Langzamerhand kwam de betekenis van ‘to control’ in de rolbeschrijving naar voren en nu verschuift het accent van opschrijven naar beheersen. Daarmee verschuift de dynamiek ook van retrospectief naar prospectief. Maar nog lang niet in alle bedrijven en instellingen: ik kom nog veel financial controllers tegen die vooral bezig zijn met het vastleggen van gebeurtenissen. Dat blijft een belangrijke peiler voor de toenemende verantwoordings- en rapportageplicht, maar doet geen recht aan de groeiende behoefte van management aan relevante beslissingsondersteunende informatie en het echte controlling, het beheersen.

Wat zijn de nieuwe uitdagingen van de huidige finance professional?

Meegroeien met de snelheid en dynamiek van het zakendoen en inspelen op de veranderende informatiebehoeften van het management. Van verantwoording naar sturing, zonder de verantwoording te vergeten. Ook beïnvloeden aspecten als risicomanagement, kwaliteitsbewaking, compliance, toenemende regeldruk en een uitdijend spectrum aan belanghebbenden de rol van de finance professional.

Dat vereist ook andere skills van de financial. Interpreteren van gegevens en vervolgens deze informatie ombouwen tot een advies betekent andere tools en andere vormen van communicatie. Dat is voor veel financials een forse uitdaging. Het gaat niet meer om het rapport, maar om de impact daarvan. Resultaten gaan tellen, niet de aansluiting tussen debet en credit, om het ongenuanceerd neer te zetten.

Welke nieuwe methodieken van benadering van kostprijzen zijn er, en wat zijn de verschillen?

De grootste trend is het verschuiven naar beslissingondersteuning. De integrale kostprijs met alle kostencomponenten, netjes verdeeld via een kostenverdeelstaat heeft in mijn ogen zijn beste tijd gehad. Een beslissing wordt genomen op basis van relevante informatie; de traditionele complete, bijna fiscaal georiënteerde benadering heeft veel irrelevante onderdelen in zich.

Kostenverdeelstaten dienen om ontoerekenbare kosten toe te rekenen. Controllers gaan daarbij steeds gedetailleerder te werk. Maar een zo berekende doorbelasting wordt gemakkelijk gezien als een variabel tarief. En dat geeft verkeerde beslissingen, want het is geen variabele component.

Verder neemt de scope van de financial en van zijn informatie verder toe. Opportunity costs, fiscale impact, herstelkosten, potentiële schade en risico’s zijn daarvan voorbeelden. Een beslissing is tegenwoordig meer dan een cijferopstelling met kosten en baten. De financial neemt die aspecten mee. De kostprijs verandert daardoor van een integraal bedrag met alle kosten, naar een schatting van alle veranderende financiële aspecten, van rendement tot aan liquiditeitsprognose en valuta-afdekking.

Het verschil ligt in de houdbaarheid. Traditioneel was een kostprijs iets waar je een jaar mee rekende; nu is dat 1 keer, voor 1 beslissing. En voor elke beslissing kan een andere kostprijs gelden.

Als we u op 1 januari 2020 weer tegenkomen, wat is er dan veranderd op finance-gebied?

Ik hoop dat de finance professie zich gaat realiseren dat verantwoording en besturing twee verschillende werelden zijn, met een verschillend doel en bestaansrecht en dat die twee zich ook naast elkaar gaan professionaliseren. Integratie alleen daar waar nuttig, maar wel met eigen insteek, doelstelling en aanpak. En dus ook een eigen bemensing, want deze twee werelden stellen wel heel verschillende eisen aan de financial.

Reporting moet een professioneel vak worden, naast controlling. Bij reporting ervaar ik de regeldruk vanwege de vergelijkbaarheid als klemmend en belemmerend. Er ontstaan te veel gekunstelde constructies en voorschriften. Daar zou een efficiency slag nuttig zijn. Controlling heeft nog wel een weg te gaan. Ik ben trots dat we daar met onze training een bijdrage aan kunnen leveren.

Slotvraag: Interessant! En wat ga ik leren tijdens uw bijdrage in de opleiding?

Om out of the box te kunnen denken, moet je eerst de box leren herkennen. Daarom ben ik heel kritisch op bestaande modellen en methodieken en doen we een casus uit mijn eigen praktijkervaring.

Vanuit die casus leren we wat relevante informatie is. In eerdere edities van de training zie je steeds dat de cursisten zich uiteindelijk niet laten afremmen door “de box”, maar op een alternatieve manier gaan kijken en rekenen. En dat is precies wat ik wil bereiken. Gericht op een noodzakelijke beslissing als financial de juiste vragen stellen en de juiste (dus relevante) zaken aandragen aan de beslissers.

De kern van mijn bijdrage is het stellen van vragen: waarom, waarom, waarom? Rekenen is waardevol, maar wel vanuit een business need en vanuit een boekingsmethode volgens IFRS of iets dergelijks.


Opleiding Financial Controller

Er wordt van u als financial controller veel gevraagd. U bent inhoudelijk vakman, bekwaam adviseur, begeleider én coach. Als financial controller draagt u vanuit uw financiële expertise bij aan vergaande strategische beslissingen van de directie en het topmanagement. Zo staat u aan de voet van belangrijke koerswijzigingen in de organisatie.

De Verkorte opleiding Financial Control biedt u verdieping op strategisch en bedrijfseconomisch terrein en versterkt uw professionaliteit binnen uw organisatie. Het programma biedt u op compacte en interactieve wijze inzicht in de meest relevante en actuele vraagstukken voor de Financial controllers.

Download de brochure
 

 


Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *