Een goede pensioenregeling stelt inkomen centraal – ook als het om een DC-regeling gaat

Bij de overgang van DB naar DC is in heel veel gevallen een aantal fundamentele fouten gemaakt. In de eerste plaats is verondersteld dat deelnemers voldoende betrokken en in staat zijn hele complexe beslissingen te nemen. In de tweede plaats is het doel van een pensioenregeling, het voorzien in inkomen voor de oude dag, uit het oog verloren.

Inmiddels is geprobeerd het eerste probleem te ondervangen door zogenoemde default oplossingen te bieden. Deelnemers die niet willen of niet kunnen kiezen hoeven dan geen keuze meer te maken. Deelnemers die wel wil iets te kiezen willen hebben, schieten er echter niets mee op. En met eventuele verschillen tussen de deelnemers wordt geen rekening gehouden. Bovendien wordt het tweede probleem, dat het inkomendoel uit het oog is verloren, er niet mee opgelost.

De meeste default oplossingen zijn gebaseerd op het principe dat het beleggingsrisico wordt verminderd naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt, los van andere kenmerken van de deelnemer en los van de vraag of hij of zij dichter bij een bepaald inkomensdoel komt. Het is alsof je bij een dokter komt die je slechts één vraag stelt: hoe oud ben je? En zelfs niet eens vraagt of je iets mankeert.

Het managen van het risico
Ook het risico dat wordt gemanaged is niet geschikt. Primair wordt het beleggingsrisico gemanaged. Secundair, als de pensioenleeftijd nadert, soms ook het risico dat de prijs van het op de pensioendatum aan te kopen pensioen harder stijgt dan de waarde van de beleggingen: het zogenaamde conversierisico. Als inkomen je doel is, moet echter het risico dat je dat doel niet haalt centraal staan. Dat is een heel ander risico dan het beleggingsrisico. En conversierisico loop je al op de eerste dag als deelnemer, niet pas als je ouder wordt.

Het is inmiddels heel goed mogelijk deze problemen te ondervangen. Je krijgt dan DC-regelingen die op een inkomensdoel gericht zijn, het risico managen dat dat doel niet gehaald wordt en daarbij rekening houden met de verschillen tussen de deelnemers. In samenhang hiermee communiceren zij met de deelnemer in inkomenstermen en bieden zij keuzes die daarbij aansluiten. Wie een goede DC-regeling en heldere communicatie van belang vindt, kan er niet omheen.

Door: Jan Snippe, Head of Dimensional SmartNest Europe, Dimensional Fund Advisors


Meer weten?
Tijdens de Pensioenconferentie voor Werkgevers op 13 juni a.s. komt bovenstaande onderwerp uitgebreid aan bod. Meer informatie vindt u op www.euroforum.nl/pensioenwerkgever.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *