Mythes over de PPI

De PPI is geaccepteerd als nieuwe aanbieder op de pensioenmarkt, al bestaat er soms nog koudwatervrees. De weerstand komt met name voort uit onbekendheid van de mogelijkheden van de PPI én van beschikbare premieregelingen. Hierdoor zijn PPI-mythes ontstaan. Wat zijn deze mythes en wat is het ware verhaal?

De PPI is een wondermiddel
De PPI voert collectieve beschikbare premieregelingen uit. De PPI zelf is niets anders dan een nieuwe vorm van pensioenuitvoering. De komst ervan gaat niet gepaard met een nieuw pensioensysteem of nieuw type regelingen. Wel is de PPI een middel om transparant te zijn over kosten en beleggingen. Een moderne manier van pensioenuitvoering dus.

Individueel pensioen opbouwen is niet efficiënt
Pensioenpremies worden belegd. De beleggingen worden in vier categorieën verzameld (aandelen, obligaties, liquiditeiten en onroerend goed), zodat er slechts enkele transacties nodig zijn. Zo blijven de schaalvoordelen van een collectiviteit behouden. De pensioenaanspraken worden vertaald naar het individu, zodat er sprake is van een efficiënte uitvoering tegen lage kosten.

Bij een PPI moeten de verzekeringen apart worden geregeld
Met een volmacht is het voor een PPI mogelijk om risicoverzekeringen aan te bieden, te accepteren, te beheren en over te communiceren. Er is sprake van een geïntegreerde dienstverlening met één aanspreekpunt en één uitvoeringsovereenkomst. De verzekeringen zijn dus een integraal onderdeel van de pensioenregeling.

Alle risico’s liggen bij de deelnemer
In geval van arbeidsongeschiktheid en overlijden krijgt de werknemer een gegarandeerde uitkering. Dit zijn risico’s die je met elkaar draagt in collectiviteit, omdat je die niet alleen kunt dragen. Solidaire elementen dus. Het ouderdomspensioen wordt wel individueel opgebouwd. Door zorgvuldig te beleggen worden de beleggings- en renterisico’s grotendeels beheerst. De resterende risico’s kunnen uitstekend zelf worden gedragen gezien de lange beleggingshorizon. Daar hoort dan wel inzicht in de mate van risico bij en het kunnen uitoefenen van invloed op de mate van risico.

Werknemers willen garantie
Uit onderzoek van Motivaction (2010) is gebleken dat 73% van de Nederlanders zekerheid wil over de hoogte van zijn pensioen. Zodra echter duidelijk werd wat het effect was van de geboden zekerheid, koos 46% van die mensen voor meer risico met de pensioenbeleggingen. Inzicht in de effecten van garanties brengt mensen dus tot andere keuzes.

Door: Folkert Pama, Directievoorzitter BeFrank


Meer weten?
Tijdens de Pensioenconferentie voor Werkgevers op 13 juni a.s. komt bovenstaande onderwerp uitgebreid aan bod. Meer informatie vindt u op www.euroforum.nl/pensioenwerkgever.

Ook interessant voor u!
BeFrank vindt het tijd voor een modern pensioen en heldere communicatie, waarbij een mobiele dienstverlening uiteraard niet mag ontbreken. Download de whitepaper ‘Het is tijd voor een modern pensioen‘.

Over hoevenaarsr

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *