Er valt wat uit te leggen

Artikel door Gerard Krijnen,Vakredacteur PBM, Consultant Krijnen Consult, Lid RVT Kempen Capital Management, voormalig Directeur Pensioenfonds Medische Specialisten en lid van de adviesraad van het Congres Pensioenactualiteiten.

In een recente brief aan de Tweede Kamer, schreef mevrouw Klijnsma dat ze voornemens is om waardeoverdrachten te vereenvoudigen. Niet de pensioenrechten, maar de waarde van de opgebouwde rechten zal worden overgedragen. Op zich een mooi voornemen dat waardeoverdrachten inzichtelijker maakt en bijbetaling vermijdt.Maar iedere medaille heeft zijn keerzijde en dat geldt hier eveneens.

De laatste jaren laait steeds weer discussie op over de doorsneepremie. Velen zijn van mening dat deze niet meer van deze tijd is. Een recent rapport van het CPB bracht aan het licht wat velen al wisten: er wordt flink geschoven met pensioengeld. Tussen generaties, tussen mannen en vrouwen en tussen laag- en hoog opgeleiden.

Dat wordt schrikken voor jongeren die hun pensioen willen overdragen aan een volgend pensioenfonds! Doordat ze teveel betalen voor hun pensioenopbouw op jongere leeftijd, kan de waarde van het pensioen een deceptie zijn. Bovendien gaat een deel van de premie op aan kosten en risicopremies voor partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidsrisico. De waarde van het over te dragen pensioen kan een fractie blijken te zijn van hetgeen aan premie is ingelegd. Dat zal flink stof tot discussie geven. De term ‘woekerpensioen’ is al eerder uitgevonden, maar de kans dat deze term vaak gebruikt gaat worden is niet denkbeeldig.

Weliswaar zal veelal voor de lage afkoopwaarde van het pensioen ongeveer een zelfde pensioenopbouw kunnen worden ingekocht dan men had bij het vorige pensioenfonds. Jongeren zullen toch behoorlijk opkijken van het verschil tussen ingelegde premie en de waarde van het opgebouwde pensioenrecht. Bij overdracht van pensioenrechten, bleef dit verschil onzichtbaar.

Nu zichtbaar wordt wat men voor zijn premie terugkrijgt, doet de pensioensector er verstandig aan zich niet te laten overvallen door boze reacties. Bereid u voor, want er valt wat uit te leggen.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *