Interview Jaap Warners, voorzitter NWEA

Op 15 en 16 mei 2014 vind het Nationaal Windenergie Congres plaats. Hét nationale platform voor alle stakeholders in de windenergie sector. Wij interviewden in aanloop naar het congres Jaap Warners, voorzitter van de NWEA.

6000 megawatt is zeker haalbaar voor Nederland, maar tegelijkertijd moet je je realiseren dat het een gigantische opgave is omdat er nu ongeveer een derde van staat. Dat betekent dus dat er nog ongeveer 4000 megawatt moet aan worden toegevoegd.


Lees het interview met Jaap Warners

6000 megawatt is zeker haalbaar voor Nederland, maar tegelijkertijd moet je je realiseren dat het een gigantische opgave is omdat er nu ongeveer een derde van staat. Dat betekent dus dat er nog ongeveer 4000 megawatt moet aan worden toegevoegd. Dat zijn een heleboel turbines. En je moet je ook realiseren dat de turbines die er nu staan er niet automatisch zijn gekomen. Er zijn toch heel wat weerbarstigheden in de weg naar het realiseren van een windpark.

Borging is een heel cruciaal onderdeel van met name het SER Energieakkoord. Het wil zeggen dat er een afspraak is gemaakt voor een hele lange periode, tot 2023 aan toe. En het SER Energieakkoord voorziet erin dat men nauwlettend gaat volgen of inderdaad gebeurt wat er is afgesproken. En dat is die hele grote opgave ook voor de windenergie. Dus ik acht die kans groter dan ooit in Nederland.

De toekomst van windenergie ziet er in dit opzicht op dit moment zeer rooskleurig uit, omdat windenergie een favoriete vorm van energieopwekking is als het gaat om duurzame energievoorziening. Dat betekent dat voor het komende decennium de windbranche zijn handen meer dan vol zal moeten krijgen. Wat er daarna gebeurt, welke situatie er dan weer is, dat zullen we dan wel zien. Maar voorlopig zie ik voor wind voorlopig heel veel perspectief. Dit jaar is zeg maar een groot opstartjaar voor de windenergiesector. Dat betekent dat al die ambities die nu zijn verwoord dus nu ook moeten worden waargemaakt met allerlei regels, voorwaarden die moeten gecreëerd, dat men echt aan de slag kan de komende jaren. Want je moet je ook realiseren het maken van een windpark kost toch minstens zes tot acht jaar voordat het echt er staat. Dat betekent dat we niet zo gek veel tijd meer hebben tot 2020.

Juist op een moment, 2014, waarin alles in beweging moet komen rond windenergie. Dat betreft windenergie op land, ook windenergie op zee. We zullen het nu waarschijnlijk vooral over wind op land hebben, want dat is op zich een vrij weerbarstige materie. En dan is het heel goed met elkaar te delen hoe je daar het beste mee om kan gaan.


Hét nationale platform voor alle stakeholders in de windenergie sector

De opwekking van elektriciteit met behulp van windturbines is een groeiende ruimtegebruiker in Nederland. Windenergie heeft een hoge prioriteit vanuit het rijk en is één van de belangrijke pijlers in het realiseren van de duurzaamheiddoelstelling van 14% in 2020. De doelstellingen voor zowel wind op land als wind op zee liggen hoog. Tijdens het Nationaal Windenergie Congres gaan we met de beleidsmakers, stakeholders en praktijkexperts in gesprek hoe we deze doelstellingen gaan realiseren.

Meer over het Nationaal Windenergie Congres

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *