Het belang van assurance

In aanloop naar het congres Meer Assurance met Minder Inzet hebben wij onze sprekers een aantal vragen voorgelegd om u een beeld te geven van de thematieken die behandeld gaan worden. Wat is de visie van onze sprekers hierop?

In onderstaand interview met Momet Abas gaan wij in op het belang van assurance. Bij wie ligt nu precies de verantwoordelijkheid en welke stappen moeten genomen worden om tot een praktische invulling van assurance te komen?


Kunt u, in aanloop naar uw lezing, in een paar zinnen toelichten wat het belang is assurance?

“Het belang van assurance voor mij is met name vertrouwen hebben in de organisatie waaraan je bepaalde bedrijfsactiviteiten en processen toevertrouwd.”

Wie is er volgens u verantwoordelijk voor assurance binnen een organisatie?

“Assurance is gekoppeld aan iedere actie van iedere medewerker die ten behoeve van de klant activiteiten uitvoert waarbij de klant zijn (IT) bedrijfsprocessen aan ons toevertrouwd.”

Wat zijn de belangrijkste stappen die organisaties moeten doorlopen om tot een praktische invulling van assurance te komen?

“Over afdelingen heen denken. Dus niet alleen kijken naar de acties van de eigen afdeling, maar meer de rol, verantwoordelijkheid en consequenties van bepaalde acties van het individu in het end-to-end proces bekijken.”

Waarom zouden deelnemers volgens u naar dit congres moeten komen?

“Assurance wordt vanuit zoveel verschillende kanten belicht op dit congres en dat gecombineerd met het thema door dat met minder inzet te kunnen doen, krijgt de deelnemer direct en concrete handvaten om in zijn organisatie veranderingen door te voeren die leiden tot meer assurance met minder inzet. “

Over Sophie van den Hoven

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *