Thuiswinkel, Consumentenbond en Q-Park over de uitdagingen voor de betaalsector van de toekomst

Wat wordt de toekomst van het betalingsverkeer? Dat is de centrale vraag tijdens het congres Toekomst van het Betalingsverkeer op 18 juni a.s.. Voorafgaand aan het congres hebben we 4 sprekers, te weten Jens Zier (Q-Park), Bart Combée (Consumentenbond), Wijnand Jongen (Thuiswinkel) en Luc Vanhecke, SEPA specialist, Sentenial, gevraagd over hun toekomstbeeld.

Wat vindt u de grootste uitdaging waar de betaalsector momenteel mee te maken heeft?

Jens Zier (Q-Park):
Status van economie (geen geld), classic model (banken = betaalsector) wordt even beschermd, “remmen” door afbelden van producten op de fysieke kaart, geen governance/driver (SEPA), lokaal “brands”, probleem van de green paper van EC (competitie door diversiteit versus standaardisatie).

Bart Combée (Consumentenbond):
Beschikbaarheid van systemen zonder uitval en veiligheid van het digitale betalingsverkeer.

Wijnand Jongen (Thuiswinkel):
Binnen de snel ontwikkelende en innoverende sector is het moeilijk de grootste aan te wijzen, maar een terugkerende vraag luidt: is het geschikt voor de mobiel?
Ja, bijna alles is online te krijgen. Ja, er komen steeds meer betaalwijzen. Ja, internetverbindingen worden ook sneller. Maar veel betaalmethoden zijn nog onvoldoende aangepast naar gebruik op een mobiel. Enerzijds met lastige invulvelden door het kleine scherm van de telefoon, anderzijds vragen sommige betaalmethoden een fysiek apparaat dat de consument maar net bij zich moet hebben. De grote uitdaging is aldus: de mogelijkheden aan laten sluiten op de mobiele behoefte bij consumenten. De techniek is er!

Luc Vanhecke (Sentenial):
Alles omtrent de SEPA-migratie. Er is nog altijd gebrek aan duidelijkheid, de specificaties hieromtrent en richtlijnen van de banken.

Waar verwacht u dat de betaalsector staat over 10 jaar?

Jens Zier (Q-Park):
Geen classic model meer, andere partijen als nu zijn de eigenaar van de “betaal product”, en daarmee ook van de klanten data. De klant wordt op een ander manier benaderd (combinatie van mogelijkheden, eigen ” inkoop profiel”), andere garantie voor betalen, veiligheid wordt minder belangrijk (risico assessment door de klant).

Bart Combée (Consumentenbond):
Nog veel meer digitaal en mobiel dan nu, maar cash wordt nog steeds gebruikt. Systemen die op maat helpen bij het omgaan met betalingen, overschotten en te korten.

Wijnand Jongen (Thuiswinkel):
Het zal de consument weer makkelijker gemaakt worden. D.w.z. door vele innovaties komt er eerst een groot aanbod aan opties. Vervolgens zullen tussenpartijen dit als service samenvoegen en vereenvoudigen voor consumenten. Personalisatie zet zo door. Daarnaast zal het onderscheid tussen fysiek en online verder vervagen.
Een belangrijke innovatie zal ook voortkomen uit nieuwe regulering van Access to Account wat derde partijen de mogelijkheid moet gaan bieden om als partij tussen consumenten en banken betalen te faciliteren.

Luc Vanhecke (Sentenial):
Er zijn veel denkbare scenario’s: het kan nog alle kanten op gaan. Van heel open en social media driven, tot heel gesloten (restricted) wegens security-gerelateerde eisen.

Is innoveren mogelijk in deze tijd en wat is hiervoor de belangrijkste voorwaarde naar uw mening?

Jens Zier (Q-Park):
Allemaal mogelijk, alle voorwaarden zijn ingevuld: technologie, partnership (bedrijven buiten bankensector), nieuwe generatie van gebruikers (generatie “smart”), dekking smart phones neemt sterk toe, … klantervaring wordt de driver!

Bart Combée (Consumentenbond):
Concurrentie is de beste bevorderaar van innovatie. Veiligheid is de belangrijkste voorwaarde voor betalingsverkeer. Gebruiksgemak kan nog (aanzienlijk) verbeterd worden.

Wijnand Jongen (Thuiswinkel):
Innoveren is zeker mogelijk. Sterker, nu is een zeer geschikte tijd om een meerwaarde te kunnen aantonen of met innovatie vereenvoudiging te bewerkstelligen. Belangrijke voorwaarde is een heldere toegevoegde waarde. In tijden van crisis wordt scherper gekeken naar opbrengsten van investeringen, ook van lopende kosten. Daardoor is een crisis het moment om mensen te verleiden te kijken buiten hun gebaande paden. In ‘voorspoedige’ tijden mensen moeilijker over te halen een nieuw product te proberen, want “het huidige voldoet” en bestaat er geen reden tot hercalculatie.

Luc Vanhecke (Sentenial):
Innoveren is altijd mogelijk. Waar een bepaalde nood is, is er altijd een reden om te innoveren. Sterker nog, dan moet men wel innoveren!

Meer weten?
Bovenstaande problematiek komt uitgebreid aan bod tijdens het congres Toekomst van het Betalingsverkeer. Meer informatie over het actuele programma en sprekers vindt u op de website van Toekomst van het Betalingsverkeer.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *