Hoe detecteert een financiële instelling witwassen?

Het voorkomen van witwassen, fraude en terrorisme financiering staat in het middelpunt van de maatschappelijke discussie en ook bij de toezichthouders en de media is hier volop aandacht voor.

En terecht, want er gaan miljarden om in de Nederlandse witwaspraktijk, het ontwricht onze maatschappij, bestuurders worden vervolgd en toezichthouders leggen nog steeds hoge boetes op.

Het is daarom des te opvallender dat (eind-) verantwoordelijken in de financiële sector, zoals bestuurders en compliance officers, zich vaak niet goed bewust zijn van datgene wat er echt geregeld moet worden om witwassen op te sporen of tegen te gaan. En dat terwijl iedere financiële instelling door witwassen geraakt kan worden en een niet adequate integere bedrijfsvoering de financiële instelling, haar bestuurders en haar compliance officers in de problemen kan brengen.

Reden waarom er behoefte is aan een vooruitstrevende methodiek om financiële instellingen – ongeacht hun omvang – te helpen bij het inregelen van een integere bedrijfsvoering waarmee witwassen kan worden gedetecteerd.

Wat houdt de methodiek in?

Het goed inregelen van een proces om witwassen te detecteren hoeft niet ten koste te gaan van een rendabele business case. De methodiek geeft antwoord op een viertal hoofdvragen: 

  1. Zijn alle risico’s onderkend en alle witwasscenario’s in kaart gebracht?
  2. Hoe gevoelig zijn mijn klanten voor witwassen?
  3. Zijn mijn transactieprofielen up to date en onderbouwd?
  4. Zijn de juiste business rules ontwikkeld?

Essentieel daarbij is dat de methodiek oog heeft voor de verhouding tussen de grootte van de financiële instelling, de diversiteit van hun klanten en hun producten.

Verder is het belangrijk de juiste governancestructuur op te zetten met de daarbij behorende procesbeschrijvingen en beleidsuitgangspunten. Tevens moet de financiële instelling zorgen voor trainingen die ondersteunen bij het herkennen van zogenaamde red flags of nieuwe witwastechnieken.

Geschreven door: Jaap Jan de Jong, Executive Consultant Risk & Compliance, Enigma Consulting en docent bij de opleiding Witwassen Voorkomen

Meer weten?

Op 27 mei start de nieuwe editie van op de opleiding Witwassen voorkomen. In 4 dagen ga je concreet aan de slag met het voorkomen van witwaspraktijken en andere vormen van financiële fraude.

Bekijk de opleiding

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Vijf vragen over de ESG-rapportage in het jaarverslag

De ESG-rapportage is dankzij de Europese CSRD-richtlijn verplicht in het jaarverslag van bedrijven. Zij geven …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *