In het strategieproces speelt de manager een sleutelrol

Wij interviewden Fred Huibers, Chief Investment Officer bij Het Haags Effektenkantoor en vroegen hem naar zijn visie op het strategisch leiderschap van de financial. Tevens is Fred Huibers een van de docenten bij de opleiding Strategisch Leiderschap voor Financials.

Zijn nu echt de beste keuzes gemaakt? Zijn de meest optimale keuzes gemaakt? Hoe weet je dat nu en hoe kun je dat ook aan tonen?

Bekijk het interview

Transcript van het interview

Strategie en finance zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een strateeg aan de ene kant dient de juiste keuzes te maken om de lange termijn positie van een organisatie te versterken. Daarbij gaat het voor die strateeg om de relatieve kracht ten opzichte van soort gelijke organisaties. De strateeg dient een lange horizon te hebben en zodanig de strategie te formuleren die duurzaam is en ook consistent over de jaren. Nou, hoe maakt die strateeg nu de juiste keuzes? Daar komt de finance professional om de hoek kijken, die moet hem daarin ondersteunen. Hij speelt daarin een sleutelrol.

Bepalen van de strategische agenda

Bij elke stap moet die finance professional een rol spelen en die rol is essentieel. Laten we de stappen eens doornemen. Bij de formulering van de strategieën is hij betrokken of zij. Bij het doorrekenen van de verschillende strategische opties speelt een finance professional een belangrijke rol, maar ook bij de implementatie en de monitoring en ook bij de evaluatie van de gemaakte keuzes speelt die finance professional een sleutelrol. De professional moet zich hierbij altijd de vraag stellen: zijn nu echt de beste keuzes gemaakt? Zijn de meest optimale keuzes gemaakt? Hoe weet je dat nu en hoe kun je dat ook aan tonen? Nou, dat kan je doen door steeds te meten en te berekenen welke keuzes de meest toegevoegde waarde hebben voor de organisatie.

Rol in het Risicomanagement

In het strategieproces speelt de manager een sleutelrol, vooral al het op risicomanagement aankomt. Risico’s zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met alle beslissingen, die waarden toevoegen. Je kunt het ook anders stellen: risico en rendement gaan hand in hand, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het goed kunnen meten, maar ook het evalueren en duiden van risico’s is essentieel voor de finance professional en zeker voor de finance professional, die de ambitie heeft om op strategisch niveau te kunnen functioneren.

Toekomst van Finance

2020 is wel ver weg, maar goed wat we weten is dat de manier van werken, hoe we elke dag ons werk doen, duidelijk verandert. Denk aan robotisering, denk aan automatisering, dat is niet alleen bij productieprocessen een belangrijke ontwikkeling, maar ook bij marketing en sales. De finance professional, die de ambitie heeft om op het hoogste niveau mee te draaien, moet zich mee veranderen en mee blijven ontwikkelen.

Strategisch leiderschap

Concreet levert deze course op, dat je je als finance professional proactief kan opstellen bij elke belangrijke strategische beslissingen, die organisaties onvermijdelijk moeten nemen. Deze course reikt het instrumentarium aan om dat te kunnen doen. Bovendien leer je ook de taal van topmanagers goed te interpreteren zodat je een volwaardige gesprekspartner bent voor de top.

Strategisch Leiderschap voor Financials

Meer weten over Strategisch Leiderschap voor Financials? Kom dan naar de opleiding Strategisch Leiderschap voor Financials op 10 november, 24 november en 8 december 2015 en groei door naar strategische sparringpartner van management en directie!

Bekijk het programma

Over Fred Huibers

Fred Huibers (1963) is zijn loopbaan begonnen in 1989 als belegger bij Robeco Groep. In 1994 werd hij benoemd als Hoofd Asset Management van de Rabobank, waar hij de ontwikkeling van het samenwerkingsverband tussen Robeco Groep en Rabobank van nabij heeft meegemaakt. In 1997 heeft hij de verantwoordelijkheid genomen voor de aandelenbeleggingen die de ING Groep voor eigen rekening en risico houdt. In de jaren dat hij vermogensbeheerder was, heeft hij belangrijke transacties geïnitieerd in fiscaal gefaciliteerde 5% belangen in Nederlandse beursfondsen, alternatieve beleggingen en beleggingen in internationale (opkomende) markten. Daarnaast heeft hij diverse alternatieve beleggingsfondsen ontwikkeld en gelanceerd zoals het ING Continue Clickfonds en het High Dividend Fund. In 2002 heeft ING hem benoemd tot Hoofd Equity Capital Markets. Momenteel is hij fondsmanager van de HEK Value Funds. Fred Huibers trad in de afgelopen jaren tevens op als hoogleraar bedrijfsfinanciering en beleggingen

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *