Transparantere jaarrekening en minder lasten door verplicht digitaal indienen

Alle bedrijven met een rechtspersoonlijkheid gaan digitaal hun jaarrekening via Standard Business Reporting (SBR) deponeren. Na de micro, kleine en middelgrote ondernemingen wil het kabinet nu ook de 2.500 grootste Nederlandse rechtspersonen verplichten hun jaarrekening zo aan te bieden. Deze eenduidigheid brengt gemak voor ondernemers, verbetert de kwaliteit van de rapportages, vermindert fouten, leidt tot meer transparantie én zorgt ook nog voor een besparing op administratieve lasten voor het bedrijfsleven van jaarlijks € 8,4 miljoen.

De openbare internetconsultatie voor de wijziging van het Besluit elektronische deponering handelsregister is vandaag door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) gestart. Relevante partijen zoals de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA), softwareleveranciers, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel (KvK) werken samen met het ministerie van EZK aan het vormgeven van het besluit. Deze wijziging zorgt er voor dat alleen de manier van indienen verandert, niet de inhoud van of de toegang tot bedrijfsgegevens.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “De overheid moet zich zoveel mogelijk inspannen om  regeldruk te verminderen en de tijd die ondernemers met verplichtingen kwijt zijn zo efficiënt mogelijk te maken. De digitaliseringsslag met het eenduidig indienen van jaarrekeningen is een goed voorbeeld van kleine beetjes die ons ondernemersklimaat en dus onze economie helpen. En het levert ook nog eens op dat informatie toegankelijker en transparanter is voor ondernemers.”

Verwachte verplichting voor categorie ‘groot’ vanaf 2023

SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, zoals jaarrekeningen, vastgoedtaxaties en belastingaangiftes. Bedrijven in bedrijfsklasse micro en klein deponeren al sinds boekjaar 2016 verplicht via SBR, de bedrijfsklasse middelgroot doet dit vanaf boekjaar 2017. De laatste bedrijfsklasse, grote rechtspersonen, zal naar verwachting vanaf boekjaar 2023 de jaarrekening via SBR deponeren. In de groep ‘groot’ vallen straks ongeveer 2.500 bedrijven met een activawaarde van meer dan €20 miljoen of een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen of die meer dan 250 werknemers hebben.

Over heel 2021 zijn er ruim 835.000 deponeringen via SBR geweest. Via Europese wetgeving zijn beursgenoteerde bedrijven (Effecten Uitgevende Instellingen) verplicht om elektronisch te deponeren via de AFM met ingang vanaf boekjaar 2021.

De internetconsultatie van de wijziging van deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) staat open voor reacties tot en met 24 juni 2022. De AMvB wordt vervolgens na akkoord van de ministerraad naar de Raad van State gestuurd voor advies.


Ben je klaar voor de jaarlijkse update voor het opstellen van de jaarrekening?

Ook dit jaar behandelen we weer alle (nieuwe) regelgeving, inzichten en actualiteiten die belangrijk zijn voor het opstellen van de jaarrekening. Door het jaarlijkse seminar Jaarrekeningactualiteiten ben je op 17 november in één dag weer volledig op de hoogte

Met dit jaar extra aandacht voor:

  • Recente ontwikkelingen van verslaggevingsregels
  • Materiële vaste activa – Componentenbenadering en groot onderhoud
  • Voorzieningen
  • De gevolgen van het klimaat voor de jaarrekening
  • Intern gegenereerde immateriële activa
  • Duurzaamheidsverslaggeving

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Vijf vragen over de ESG-rapportage in het jaarverslag

De ESG-rapportage is dankzij de Europese CSRD-richtlijn verplicht in het jaarverslag van bedrijven. Zij geven …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *