Jacob Kohnstamm (CBP): “Laten we ophouden met het achter de rug van mensen om gebruiken van hun data.”

Financiële instellingen zien Big Data steeds minder als buzzwoord, maar meer en meer als kans. Het is geen kwestie meer óf, maar hoe, Big Data toe te passen is.
We vroegen Jacob Kohnstamm, Voorzitter College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) over de ontwikkelingen van Big Data in de financiële sector, de regelgeving en de toekomst van Big Data.

“Om het vertrouwen van klanten te behouden of terug te verdienen, verwacht én hoop ik dat bedrijven en overheden zullen ophouden met het achter de rug van mensen om gebruiken van hun data.”


Hoe kijkt u naar de ontwikkeling van Big Data in de financiële sector?

Als financiële instellingen het fenomeen big data gebruiken, of gaan gebruiken, moeten ze daar zeer transparant over zijn. Zij moeten zo nodig, als de wet dat voorschrijft, toestemming vragen aan de klanten wiens gegevens het betreft. Wil de financiële sector niet opnieuw in een kwaad daglicht komen te staan dan is het absoluut noodzakelijk dat de sector de grootst denkbare openheid betracht als banken gegevens die consumenten aan hen verstrekken omdat zij daar bijvoorbeeld een rekening hebben lopen, gaan ‘vermarkten’.

Waar ligt de grens tussen dienstverlening en privacyschending?

Optimale dienstverlening of fraudebestrijding hoeft op geen enkele wijze privacyschending tot gevolg te hebben. Maar als de dienstverlening is te vergelijken met ‘voor u, over u en bovenal zonder u’ is het niet alleen slechte dienstverlening, maar ook in strijd met de privacywetgeving. De essentie van dataprotectie is surprise minimisation. Zo min mogelijk verrassen door vast te houden aan de internationaal erkende belangrijke privacyprincipes van doelbinding (gebruik data niet voor een ander doel dan waarvoor je deze hebt verzameld), dataminimalisatie (verzamel niet meer data dan noodzakelijk zijn voor het doel) en transparantie (wees transparant over de data die je verzamelt en gebruikt).
Het probleem bij de toepassing van Big Data is dat deze juist uitgaat van surprise maximisation: door massale hoeveelheden opgeslagen data te gebruiken en koppelen voor hele nieuwe doelen en zo nieuwe informatie en verbanden te ontdekken.
Om het maximale eruit te halen zullen organisaties die big data verzamelen en gebruiken, worden verleid dit te doen door de zojuist genoemde basisprincipes van doelbinding, dataminimalisatie en transparantie te verwaarlozen en met voeten te treden.

Verwacht u dat er verdere regelgeving aan komt om Big Data te beteugelen?

Ik heb nog geen uitgesproken oordeel of nieuwe regelgeving noodzakelijk is. Niet in de laatste plaats omdat er relatief nog weinig sprake is van echt effectieve toepassing van Big Data, de consequenties zijn nog niet te overzien. Tijdens de verdere ontwikkeling van Big Data-toepassingen zal er hard gewerkt moeten worden aan bewustwording bij iedereen van de voordelen, maar vooral ook van de risico’s en ongewenste gevolgen van Big Data. Een van de grootste problemen van Big Data is niet alleen dat sec de bescherming van persoonsgegevens onder druk komt te staan, maar de menselijke waardigheid die in het geding is omdat mensen anders behandeld en benaderd worden op grond van profielen die uit Big Data zijn gedestilleerd. Deze digitale predestinatie neemt de mogelijkheid van mensen weg om zich vrij te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Of ter verdediging van deze menselijke waarden verdere regelgeving nodig is, laat staan hoe die er dan uit zou moeten zien, heb ik nog niet helder voor de geest.

Waar liggen de grootste kansen van Big Data voor de financiële sector?

Financiële instellingen zullen Big Data alleen optimaal kunnen inzetten als zij dit doen zonder het vertrouwen van hun klanten te schofferen. Zij zullen er zeer transparant over moeten zijn en zo nodig toestemming moeten vragen aan de klanten wiens gegevens het betreft. Het ‘vermarkten’ van gegevens van klanten vraagt de grootst denkbare openheid.

Als we u op 1 maart 2020 weer tegenkomen, wat is er dan veranderd op het gebied van Big Data?

Het combineren van gegevens, het delen van informatie, maakt onlosmakelijk deel uit van het moderne leven. Maar dat afstaan van veel gegevens door mensen gebeurt niet vrijwillig. Dat zal in 2020 vermoedelijk nog meer zijn dan nu. Als de analyse van de data die men achterlaat via een algoritme tot een bepaald profiel leidt, om van daaruit vervolgens tot bepaalde prognoses te komen, kunnen er achter iemands rug om ernstige problemen ontstaan die ongewild diep ingrijpen in de loop van zijn persoonlijke leven. Dat besef zal in 2020 gegroeid zijn. Om het vertrouwen van klanten te behouden of terug te verdienen, verwacht én hoop ik dat bedrijven en overheden zullen ophouden met het achter de rug van mensen om gebruiken van hun data.


Big Data in de Financiële Sector

Meer weten over de mogelijkheden die Big Data en Analytics voor uw kunnen bieden?
Bekijk dan de website van Big Data in de Financiële Sector.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *