Johan Conijn: ‘Bestrijdt langzaam twee knelpunten op de woningmarkt’

Door Anouschka te Lintelo, blogger tijdens Hypothekencongres 2013

Conijn begon zijn betoog met een compliment richting minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst. “Het is de eerste minister sinds tijden die de hervorming weer oppakt”, stelde hij. “Als ik de kranten opensla, kom ik altijd veel chagrijn tegen, vooral in de commentaren achter in de krant. Die mensen weten het altijd beter, maar waarom hebben ze dan geen oplossing hoe het wél moet?”

Kopen is goedkoper geworden
Als één van die kenmerken van herstel noemde Conijn het gegeven dat het kopen van een woning steeds goedkoper is geworden, terwijl de huurprijzen juist zijn gestegen en dat veel huishoudens tegenwoordig in een koopwoning wonen. De ‘Value Gap’ verdwijnt langzaam maar zeker, dat in Conijn’s bewoordingen inhoudt dat verhuurde huurwoning veel minder waard is dan een leegstaande koopwoning, wat er voor zorgt dat de woningmarkt niet in evenwicht is.

Volgens Conijn moet de overheid zijn pijlen richten op het aanpakken van daadwerkelijke marktverstorende pijlers, en niet illusionaire problemen zoals het niet kunnen betreden van de woningenmarkt door starters (“Het aantal starters dat kocht is afgelopen jaren niet gedaald’).
Aan welke pijlers dan wel meer aandacht moet worden besteed? Conijn: “De verhuursheffing en de betaalbaarheid van lagere inkomens.”

Twee knelpunten
Die twee knelpunten vereisten natuurlijk wel een korte uitleg. Conijn over de verhuurderheffing: “Als je structureel moet afdragen, gaat het ten koste van je investeringscapaciteit. Dat is op dit moment voor de bouwnijverheid een hele lastige consequentie.”

En over de betaalbaarheid van lagere inkomens: “Wat we op dit moment zien in het debat is dat er allerlei projecties zijn dat de betaalbaarheid een risico wordt voor de middeninkomens.
Uit al die hervormingstekorten komt wel het verhogen van de huren voort. En dat past niet in het beleid van marktconform huren, Als hier geen adequate maatregelingen worden genomen wordt er een stok tussen de deur gestoken die de marktconforme huren tegen gaan.”

Volgens Conijn moeten het aanpakken van deze pijlers pas over een tijdje worden gestart. Een vraag uit het publiek: “Waarom niet meteen keihard aanpakken?” Conijn antwoordt hierop: “Vanwege de grote maatregelen die nu al onder Blok worden getroffen. Over ongeveer vijftien jaar is beter. Als we dan tenminste nog in de crisis zitten. Want dat is natuurlijk maar de vraag.”

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *