Kiezen voor een APF: vereende kracht

Bron: Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds

De criteria op basis waarvan geconsolideerd wordt spelen een steeds belangrijkere rol. Kies ik voor een eigen kring of een gedeelde APF-kring? En hoe borg je als fonds eigenlijk een goede match met andere fondsen in een gedeelde APF-kring?

Een terugblik op consolidatie

In 1997 telde Nederland nog ruim duizend pensioenfondsen. Toen al werd het proces zichtbaar van professionalisering, concentratie en schaalvergroting. Tussen 2007 en 2017 nam het aantal fondsen verder af van ruim zevenhonderd naar nog geen 221. Vooral onder ondernemingspensioenfondsen is de daling sterk; hun aantal daalde de afgelopen tien jaar met 70 procent van 605 naar 158. De cijfers zijn van De Nederlandsche Bank, die bovendien constateert dat de consolidatiegolf nog niet voorbij is. De overgebleven zelfstandige fondsen staan nog steeds voor de uitdagingen van regeldruk en governance, nog naast hun primaire taak om zowel de uitvoeringskosten als de pensioenresultaten te verbeteren. Ook dat is een bevinding van DNB, die wijst op de noodzaak voor veel pensioenfondsen om zich in het belang van de deelnemer op hun toekomst te beraden. In het jaarverslag over 2017, pagina 99, wijst DNB hier nogmaals op.

Het APF: samenwerken in kringen

Op de oude uitdagingen is een nieuw antwoord gekomen: het APF, dat begin 2016 wettelijk mogelijk werd gemaakt. Een APF kan, zoals bestuursvoorzitter Huub Hannen van Centraal Beheer APF het samenvat, “partijen samenbrengen, zodat je goedkoper en efficiënter kunt werken en veiliger naar hogere opbrengsten kunt streven, om die met elkaar te delen. Daarmee dienen we het belang van de deelnemer” Deze formule van het APF, waarin pensioenfondsen in de vorm van kringen samenwerken, slaat aantoonbaar aan. De afgelopen twee jaar zochten pensioenfondsen steeds vaker hun toevlucht tot een APF.

Lees meer over het kiezen voor een APF

 

Exclusief diner voor Pensioenfondsbestuurders

Drie maal per jaar wordt het Pensioenfondsbestuurders Diner georganiseerd waarbij een selecte groep van pensioenfondsbestuurders de mogelijkheid heeft om met elkaar in een informele setting kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen over actuele vraagstukken.

Het eerstvolgende Pensioenfondsbestuurders Diner vindt plaats op 3 oktober 2019. Meer informatie?
Bezoek de website

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *