Nauwelijks effect verwacht van nieuwe richtlijn Wet bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Wat verandert er met de Wet bestrijding betalingsachterstand
De nieuwe wet is een uitvloeisel van Europese richtlijnen en dient ter bestrijding van betalingsachterstanden bij handelsvorderingen tussen ondernemers. Hierdoor krijgen schuldeisers uit het MKB meer mogelijkheden om betalingsachterstanden tegen te gaan. Als er contractueel niets wordt vastgelegd, moet de factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van de ontvangst betaald worden. Voor handelstransacties tussen ondernemingen geldt een maximale betaaltermijn van 60 dagen. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. De overheid moet voortaan haar facturen binnen 30 dagen betalen. De mogelijkheden om bij overeenkomsten af te wijken van de (hoogte van) wettelijke rente bij te late betalingen wordt voor overheden verder beperkt.

Nauwelijks effect van de nieuwe wetgeving
De wet is bedoeld als basisvangnet. Indien partijen nu helemaal geen afspraken maken, gaan de genoemde normen gelden. Deze normen zijn op dit moment meestal al een vast onderdeel in overeenkomsten, inkoopvoorwaarden of verkoopvoorwaarden. De betaaltermijn wordt dus veelal vastgelegd. Doorgaans is deze niet langer dan de in de nieuwe wet genoemde 60 dagen. Daarin zal dus niets veranderen.
Spreken bedrijven onderling toch uitdrukkelijk een langere termijn dan 60 dagen af, dan kun je ervanuit gaan dat voor beide partijen deze termijn als niet onbillijk zal worden ervaren. De vraag of de schuldenaar dan een objectieve reden heeft om meer dan 60 dagen te eisen of dat het afwijkt van de goede handelspraktijk, zal zelden gesteld worden. Kortere betaaltermijnen zullen door commerciële belangen snel sneuvelen.
Hetzelfde geldt voor de vergoedingen bij geen of late betalingen. Ook daarin geeft de wet handvaten die nu in de meeste gevallen al in overeenkomsten geregeld zijn.

Tegenovergesteld effect
De wet kan zelfs tot een tegenovergesteld effect leiden. Waar nu doorgaans een termijn van 30 dagen kan worden gehanteerd, zullen inkopers de maximale termijn van 60 dagen gaan opeisen. In de afspraken zit het ook hier niet. Die zijn er wel.

Achterstallig betaalgedrag door verkeerde handelwijze
Achterstallig betaalgedrag wordt nu in de meeste gevallen veroorzaakt door onvoldoende aandacht. Verkopers spreken er met hun klanten niet over uit angst voor de commerciële gevolgen. Aanmaningen zijn een sleur geworden en hebben steeds minder effect. Debiteurenafdelingen doen hun uiterste best maar missen vaak de juiste opleiding om laatbetalers “te verleiden.”

Jaartal

Gemiddeld betaalgedrag

2005

44,03

2006

44,22

2007

46,78

2008

45,98

2009

46,40

2010

46,30

2011

45,30

2012

44,80

Illustratie: Ontwikkeling betaalgedrag 2005-2012

Recente voorwaarden
Deze wetgeving maakt opnieuw duidelijk dat het hebben van verkoop- en betaalvoorwaarden tegenwoordig noodzakelijk is. Of je nu de voorwaarden van de branche of zelfgemaakte voorwaarden hanteert, een organisatie kan niet meer zonder recente voorwaarden. Hierbij worden voorwaarden ouder dan 2 jaar als niet meer recent aangemerkt.

Overheid geeft goede voorbeeld
Ten slotte verwachten we wel enig effect van deze nieuwe wet voor het betaalgedrag van overheden. Van de overheid mag verwacht worden dat zij als gevolg van deze wet gedraagt als het beste jongetje van de klas.

Met dank aan Graydon

De leergang Cash en Treasury Management en de nieuwsbrief Controllers Journaal besteden veel aandacht aan beheer van geldstromen in de organisatie.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *