Wat betekenen de nieuwe pensioenregels voor kleinere pensioenfondsen?

Voorafgaand aan het congres Pensioenactualiteiten 2014 kijken we vooruit op de aankomende wijzigingen. Wat betekenen de nieuwe pensioenregels bijvoorbeeld voor een kleiner pensioenfonds?

Wij vroegen het Kees Leupen, Directeur Pensioenfonds Holland Casino, Rob van Leeuwen, Bestuursvoorzitter Stichting Pensioenfonds Sportfondsen, Lid Risk en Audit Committee Pensioenfonds TNO, Lid Visitatiecommissie diverse pensioenfondsen als KPN, Johnson en Johnson, Ahold, BDO, Cargill, Rockwool, Randstad en Xeroxen Henriette de Lange, Bestuurder BPF Koopvaardij, Projectleider Stichting Notarieel Pensioenfonds, Bestuurslid VITP.


Wat betekenen de nieuwe pensioenregels voor u als kleiner pensioenfonds? En hoe kijkt u aan tegen de toekomst van uw fonds?

Kees Leupen

“De nieuwe regelgeving maakt het voor relatief kleine fondsen niet makkelijk om aan alle eisen te voldoen. Het wordt lastiger voor kleinere pensioenfondsen om de benodigde expertise op steeds meer deelgebieden intern te mobiliseren en/of extern zeker te stellen, zonder dat de binding met de onderneming verloren gaat ( externe deskundigen). Een betrokken werkgever en betrokken werknemers zijn essentieel om als ondernemingspensioenfonds te overleven. Daarnaast is het voor de pensioensector een gemiste kans dat we de zaken niet zelf hebben kunnen regelen en dat het nu een politiek onderwerp is geworden.”

Rob van Leeuwen

“Dit betekent dat wij overgaan van een one-tier board (één van de weinige in de oude situatie) naar een paritair model. De toekomst is onzeker en de DNB voert ten onrechte de druk op voor kleine fondsen. Als mijn sponsor of deelnemers bereid zijn om een extra premie te betalen om zelfstandig te blijven lijkt me dat een prima uitgangspunt.”

Henriëtte de Lange

“De huidige wetgeving is een aanleiding voor fondsen om goed in de spiegel te kijken. Aan de praktische invulling van de Code en de Wet versterking bestuur pensioenfondsen gaat een vraag vooraf. Hoe toekomstbestendig is mijn fonds? Als dat helder is kan het fonds aan de slag en is voldoen aan de wetgeving veel werk maar ook vaak ook zinnig werk. Het dwingt je als fonds alle processen nog eens na te lopen en te onderzoeken of je je zaken op orde hebt.”


Ook tijdens het Congres Pensioenactualiteiten gaan bovenstaande experts in op het thema kleinere fondsen en de toepassing van de nieuwe regelgeving

  • Visievorming omtrent beloning, diversiteit, uitbesteding en andere thema’s
  • Waar liggen de grenzen van onafhankelijkheid?
  • Hoe ga je om met de enorme hoeveelheid werk?

Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *