Ontwikkelingen met betrekking tot samenstelling jaarrekening

Op 6 november 2018 vindt de 25e editie van Seminar Jaarrekeningactualiteiten plaats. Deelnemers worden door vier experts op de hoogte gebracht van regelgeving, inzichten en actualiteiten omtrent de jaarrekening. Een van deze experts is Prof.dr. Peter Sampers RA. In dit interview vertelt hij over de meest belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de samenstelling van de jaarrekening en de ontwikkeling en invloed van internationale richtlijnen. Bekijk het interview of lees het transcript:

Ontwikkelingen

Als je denkt over de belangrijkste ontwikkelingen, met betrekking tot de samenstelling van de jaarrekening op dit moment, dan denk ik dat je drie ontwikkelingen kunt noemen die heel relevant zijn. Eén ontwikkeling is integrated reporting, meer geïntegreerde verslaggeving waarbij er naast financiële informatie ook andere informatie over duurzaamheid, over milieu-emissies et cetera aan de orde komt. Dat is een belangrijke trend waar ook gebruikers steeds meer waarde aan hechten.

Andere ontwikkeling is internationale omgeving. De internationale richtlijnen voor verslaggeving ontwikkelen zich. De International Accounting Standards Board in Londen, die richtlijnen opstelt voor beursgenoteerde onderneming, heeft een aantal belangrijke projecten onder handen gehad. Die projecten hebben ook hun weerslag, of vinden hun weerslag in de verslaggevingsregels van Nederlandse ondernemingen. Dat is een belangrijke trend waarnaast ook nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe manieren van zaken doen hun invloed krijgen. Denk aan crypto currencys, denken aan meer duurzame waardeketens et cetera die ook hun verslaggevingsaspecten oproepen.

Een derde belangrijke trend is de digitalisering van verslaggeving. Waar in het verleden een jaarverslag en een jaarrekening primair een papieren document was, zie je steeds meer dat die informatie elektronisch beschikbaar gesteld wordt. Ook wordt deze vervangen door elektronische informatiebronnen.

Wat ook een belangrijke ontwikkeling is is de verantwoording van leaseovereenkomsten in de jaarrekening. Ook daar heeft de International Accounting Standards Board een nieuwe richtlijn uitgevaardigd, en die nieuwe richtlijn is ook door de Raad voor de Jaarverslaggeving overgenomen. In die zin; hier worden de principes niet voorgeschreven voor Nederlandse ondernemingen maar de nieuwe manier van verwerken wordt wel mogelijk gemaakt en toegestaan voor Nederlandse ondernemingen. Daarmee zie je ook dat de verslaggeving dus opnieuw een nieuwe optie kent, waarbij je ook dat internationale model kunt volgen.

Verschillen

Als je kijkt naar de verschillen tussen internationale regelgeving en de Nederlandse regels, of wat we vaak Dutch Gap plegen noemen, zie je eigenlijk dat die verschillen momenteel eerder toenemen dan afnemen. Dat hangt in belangrijke mate samen met dat de International Accounting Standards Board regels uitvaardigt voor beursgenoteerde bedrijven, terwijl de Raad voor de Jaarverslaggeving in Nederland ook regels uitvaardigt voor niet-beursgenoteerde bedrijven.

Met name voor die laatste categorie spelen ook afwegingen als kosten/baten, toegankelijkheid van de informatie en de manier waarop kleinere bedrijven omgaan met het vergaren van informatie een rol. Daar zie je dat vaak eenvoudigere modellen van presenteren toch naast de meer complexe en uitgebreide presentatie die de ISB voorschrijft, toegestaan worden. En dat levert meer verschillende mogelijkheden op en wat grotere diversiteit in regelgeving. Maar ook uiteindelijk voortkomend uit de verschillende doelstellingen van de internationale en de lokale richtlijngevers.

Meer weten over ontwikkelingen in de jaarrekening?

Op 6 november as wordt u in 6 uur tijd volledig op de hoogte gebracht van alle regelgeving, inzichten en actualiteiten omtrent de jaarrekening. Benieuwd naar het programma van het Seminar?
Bezoek de website

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *