Pensioen Forum 2013 – Opening dagvoorzitter Leo Witkamp

Door Sten Cok, blogger tijdens het Pensioen Forum 2013

Leo Witkamp verzorgde op 1 oktober 2013 tijdens het preseminar van het Pensioen Forum het dagvoorzitterschap. Hieronder de belangrijkste aspecten uit zijn openingswoord.

Het pensioenstelsel moet aangepast worden
‘’Ik zie de AOW, ook als je het vergelijkt met landen in onze omgeving, toch als een middelmatige basisvoorziening. De tweede pijler zie ook als een cruciaal onderdeel van ons sociale stelsel. Formeel is dat misschien niet zo, maar ik denk wel dat het juist door die magere AOW gerekend kan worden tot het sociale stelsel”, begon Leo Witkamp zijn verhaal. Het moge dus duidelijk zijn dat Leo Witkamp vindt (net als bijna ieder ander persoon aanwezig op dit congres) dat het pensioenstelsel aangepast moet worden.

Daarnaast vond Leo Witkamp dat er een mankement zit aan het sociale stelsel: ‘’Een belangrijk kenmerk van een sociaal stelsel is dat iedereen er aan meedoet. Wat je ziet is dat een toenemend aantal werkende mensen er niet aan meedoet. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de ZZP’ers. Ik denk dat het belangrijk is dat dat gebeurt. Want uiteindelijk willen we een samenleving waarin iedereen min of meer op eenzelfde manier kan genieten van een oude dag of van de zorg. Op het moment dat we dan een miljoen mensen hebben straks zonder een aanvullend pensioen, die we toch goed willen bedienen. Wie moet dat dan betalen? Dus ik denk dat een pensioenplicht ertoe kan bijdragen dat we de rekening niet doorschuiven naar de toekomst. Dat is eigenlijk wat we doen als we een heel groot deel van de werknemer, dan praten we over 10 á 15 procent van de werkzame bevolking, buiten het pensioen houdt.”

Verlaging van de pensioenopbouw
Het volgende punt dat Leo Witkamp aanhaalt is de verlaging van de pensioenopbouw. Die zou van 2,25% naar 1,75% gaan. Leo Witkamp ziet het probleem niet. ‘’Alsof we altijd die 2,25% nodig gehad hebben”, aldus Witkamp. De beredenering van Witkamp is dat we steeds langer doorwerken en dus best een lager percentage kunnen opbouwen aan ons pensioen, omdat we immers meer jaren werken en dus een langere tijd sparen voor ons pensioen.

In de huidige discussie worden volgens Witkamp appels en peren met elkaar vergeleken. Hierbij doelt hij op de pensioenbelofte. Nominaal met een stevige ambitie om te indexeren, maar niet meer dan dat. Aan de andere kant het reële contract, waarin de verwachting wordt gewekt dat deze aan de prijs- en loonontwikkeling zal worden aangepast. Witkamp: ‘’Ze worden wel aangepast, maar wat met de linkerhand wordt gegeven, wordt met rechts weer teruggepakt als de middelen het niet toelaten.”

Leo Witkamp besluit zijn opening als volgt: ‘’De vraag met betrekking op het nieuwe pensioencontract is of het echt iets nieuws is, of is het maar gerommel in de marge. Als je het mij vraagt is het dat laatste.”

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *