Pensioenfondsen: Smart is not always beautiful

Door: Anouschka te Lintelo, blogger tijdens Het Pensioen Forum 2013

Divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen en Beleggingsondernemingen van De Nederlandse Bank Olaf Sleijpen had tijdens het Pensioencongres een interessant ‘nieuwtje’ mee te delen. Namelijk de uitkomsten van het onderzoek dat DNB deed naar de overgang van het nieuwe FTK bij de grootste pensioenfondsen. En daaruit bleek, zoals de dagvoorzitter treffend formuleerde: ‘Small is not always beautiful’.

Namens de DNB begon Sleijpen zijn presentatie met een stimulerende uitspraak: “Zorg dat er 1 januari 2015 daadwerkelijk een nieuwe FTK in werking treedt, want dat is beter voor het vertrouwen in ons pensioenstelsel dan een discussie die alsmaar door gaat. “

Bij hun onderzoek keek de DNB hoever de fondsen waren in het stappenplan. Grofmazig zijn er, zo stelde Sleijpen, vier fases te onderscheiden in de overgang naar het nieuwe FTK, genoemd:

  1. De fase van pro actieve analyse.
  2. Het beoordelen van het voorstel van sociale partners.
  3. De besluitvorming, die erg tijdrovend is.
  4. De implementatiefase

Het DNB onderzocht de voortgang naar dit nieuwe model door verschillende vragen te stellen hierover. Volgens Sleijpen was de respons groot, maar de uitkomsten iets minder bevredigend.

Sleijpen: “We vroegen bijvoorbeeld: Heeft u een transitieplan? Dit is een plan hoe je dat proces gaat inrichten. Er staat in wie je als fonds wanneer waar bij gaat betrekken. Bijna alle grote fondsen hebben dat gedaan. Maar op het totaalniveau valt het tegen, totaal heeft 55 procent van de fondsen dit gedaan. Terwijl dit plan zou er eigenlijk al moeten zijn.

Ook vroegen we: Heeft u de risicobereidheid van uw deelnemer onderzocht? Ook een groot deel van de fondsen heeft dit nog niet gedaan. Ongeveer de helft van de fondsen is zelfs niet van plan om de risicobereidheid van de deelnemers te onderzoeken of weet nog niet of men dat gaat doen.

Ongeveer de helft van de grotere fondsen heeft per ultimo 2013 het implementatieplan gereed. Dat percentage vind ik eerlijk gezegd helemaal niet zo slecht, aangezien dit plan al in de eindfase hoort. Maar als je kijkt naar alle fondsen, en dus ook de kleine is dit percentage slechts zeventien procent.

Heeft u uw pensioenregeling gereed? Ook daarin staan de grotere pensioenfondsen er beter in. Maar 55% zegt nog steeds: ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren, of verwacht dat dat pas aan het eind van 2014 gebeurd, wat eigenlijk veel te laat is.

De grotere fondsen zijn dus beste voorbereid. Van de fondsen die nog helemaal niet bezig zijn, dat behelst ongeveer 20 procent van de fondsen, geeft men als reden hiervoor dat men denkt voor 1 januari 2015 geliquideerd is.

Kortom: er is werk aan de winkel!”, aldus Olaf Sleijpen.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Er zijn allerlei manieren om zicht te krijgen op de mogelijkheden en gevaren van nanotechnologie

De wereld van nanotechnologie komt voor steeds meer organisaties dichterbij. Nanotechnologie wordt nu al steeds meer toegepast in materialen, textiel, medische toepassingen, scanners, sensoren, levensmiddelen, chemische middelen, zonnecellen en nog vele andere producten.Wij vroegen Harro van Lente, Professor Science and Technology Studies, Maastricht University en een van de docenten van ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *