Armin Becker (ARCADIS Pensioenfonds): “Pensioen is nu aanzienlijk complexer geworden”

Vraagstelling: Het is van essentieel belang dat werkgevers betrokken blijven bij het pensioenfonds, anders dreigt verschraling.

Pensioen is na inkomen de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Werkgevers in Nederland zijn bereid om een fors deel van de loonkosten af te dragen t.b.v. pensioenopbouw. In de wetenschap dat mensen na een arbeidzaam leven recht hebben op een fatsoenlijke oude dag, maar ook omdat er een moment komt dat het ook voor de onderneming verstandig is om ooit afscheid te nemen van medewerkers. Dat laatste heeft te maken met een teruggang in kennis, innovatief vermogen en wendbaarheid. Ook in zo’n situatie moet er een vervangend inkomen beschikbaar zijn.

Bedrijfspensioen is in belang toegenomen
In Nederland kennen wij het drie pijler model: staatspensioen AOW, het bedrijfspensioen en als derde pijler de eigen maatregelen. Het bedrijfspensioen is de laatste decennia in belang toegenomen, zowel absoluut als procentueel in het inkomen van gepensioneerden. Dat loopt parallel met de sterke stijging van de vermogens van pensioenfondsen.

In het verleden droeg de werkgever premie af, de pensioenuitvoerder bouwde pensioen op, indexeerde dat pensioen en betaalde tot slot uit. Pensioen is nu aanzienlijk complexer geworden. Veel pensioenfondsen hebben jarenlang niet of minder kunnen indexeren en met name in 2013 zijn voor grote aantallen pensioengerechtigden en (gewezen) deelnemers de pensioenen verlaagd. Pensioenbesturen zijn genoodzaakt (op basis van eigen inzichten of op basis van regelgeving) om ingrijpende maatregelen te nemen.

Betrek werkgevers bij besluiten, in goede én slechte tijden!
Werkgevers hebben vaak een fors deel van de premie betaald, doorgaans meer dan de helft. Ook wanneer bijstortverplichtingen in Nederland afnemen, is het van belang om werkgevers in het hart van een pensioenfonds, zijnde het bestuur te betrekken bij besluiten; in goede en in slechte tijden. Daarmee blijven werkgevers de verantwoordelijkheid voelen voor een fatsoenlijke regeling en de op te hoesten premies. Ook blijven ze betrokken bij het beheren van de toevertrouwde middelen. Werkgevers hebben belang bij een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket dat past bij hun werknemerspopulatie. Hun sociale verantwoordelijkheid houdt niet op met het eenmalig betalen van een premie.

Meer weten?
Op de 1e dag van het Pensioen Forum op 8 oktober a.s. gaat Armin Becker (Directeur ARCADIS Pensioenfonds en Bestuurslid OPF) samen met Rob Bakker, David Hollanders en Gerjoke Wilmink in op de vraag: “Wat voor pensioeninkomen hebben we eigenlijk nodig?”. Meer informatie vindt u op de website van het Pensioen Forum.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *