Is het zorgstelsel een voorbeeld voor het pensioenstelsel?

Door Rein Halbersma, Theo Langejan en Misja Mikkers

Nederland besteedt veel aan sociale bescherming
De uitgaven aan zorg en pensioenen beslaan een groot gedeelte van ons nationaal inkomen. Volgens het CBS zijn de totale uitgaven aan sociale bescherming gestegen tot bijna € 11.130 per inwoner. In vergelijking met andere Europese landen besteedt Nederland veel aan sociale bescherming. Onder de brede Europese term sociale bescherming vallen publieke regelingen in het kader van sociale zekerheid, zoals de zorguitgaven die gefinancierd worden uit de basisverzekering. Maar ook particuliere regelingen, zoals pensioenuitkeringen die betaald worden uit collectieve pensioenfondsen, bijvoorbeeld het ABP, worden er toe gerekend.

Uitgaven aan zorg zijn sterk gerelateerd aan de pensioenuitgaven
De uitgaven aan Ziekte/Gezondheidszorg en Ouderdom maken samen ongeveer 2/3 uit van de totale uitgaven aan sociale bescherming. De uitgaven aan zorg zijn ook sterk gerelateerd aan de pensioenuitgaven. Grotere uitgaven aan zorg dragen bij aan de levensverwachting en bij een gelijkblijvende pensioenleeftijd stijgen de uitgaven aan pensioenen als mensen ouder worden. De resterende levensverwachting voor 65 jarigen is de afgelopen 10 jaar sterk gestegen tot 18,27 jaar bij mannen en 21,24 jaar bij vrouwen. Bij invoering van de AOW in 1957 was de resterende levensverwachting van 65-jaringen respectievelijk 14,54 jaar voor mannen en 15,72 jaar voor vrouwen.
Het pensioenstelstel en het zorgstelsel lijken in opzet sterk op elkaar. Benieuwd welke o.a. Theo Langejan (Voorzitter commissie Ultimate Forward Rate) vergelijkingen ziet, lees dan hier de whitepaper “Is het zorgstelsel een voorbeeld voor het pensioenstelsel?

Meer weten?
Theo Langejan is één van de sprekers van het Pensioen Forum 2013. Tijdens zijn bijdrage gaat hij verder in op het onderwerp Pensioen, Zorg en Wonen. Meer informatie vindt op de website van het Pensioen Forum.

Over hoevenaarsr

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *