Predictive analytics en de financiële functie

Door de digitalisering is er een steeds grotere behoefte aan snelle toegang tot de juiste informatie op de juiste plaats en op de juiste tijd. Meer en meer organisaties en finance professionals gebruiken predictive analytics om besluitvorming te ondersteunen en om te fungeren als een nóg betere business partner voor het management.

Wat is predictive analytics?

Predictive analytics identificeert patronen in grote bergen data en helpt toekomstige onzekerheden te voorkomen. Gedetailleerde data wordt getransformeerd in forecasting modellen die nieuwe bevindingen genereren. Met predictive analystics is het mogelijk om verborgen patronen te ontdekken die de finance professional kan gebruiken in rapportages.

Nauwkeurige voorspellingen en analyses vormen een goede basis voor beslissingen en vergroten financiële mogelijkheden voor de organisatie. Middelen kunnen efficiënter worden gebruikt en beschikbaar worden gesteld voor andere activiteiten. Dankzij de automatisering van analyses kunnen tijd en middelen worden bespaard.

Predictive analytics kan helpen bij het voorspellen van verschillende scenario’s, zoals:

  • Sales forecasting
    Verkoopcijfers kunnen worden voorspeld op basis van externe factoren, zoals: het seizoensgebonden karakter van de organisatie of veranderd consumentengedrag.
  • Fraude preventie
    Door middel van predictive analytics kunnen patronen in transacties worden ontdekt die “uitblinken”.
  • Liquiditeitsvoorspelling
    Algoritmen gebruiken historische- en externe gegevens zoals bijvoorbeeld economische indicatoren en internetgegevens om de liquiditeit van een organisatie te voorspellen en knelpunten te herkennen.

5 belangrijke stappen bij predictive analytics

Met predictive analytics kunt u als finance professional toekomstige scenario’s ontdekken en het stelt u in staat om tijdig de juiste stappen te kunnen ondernemen. Onderstaand leest u 5 stappen die u helpen van start te gaan met predictive analytics.

1. Achterhaal de vraag of het gewenste resultaat

Door de vraag goed in te kaderen weet u beter bij welke bronnen, gegevensvereisten, hulpmiddelen en methoden u moet gaan kijken om inzicht te krijgen.

2. Stel het juiste team samen

De samenstelling van het team is cruciaal voor succes. Duik in de organisatie en achterhaal welke mensen u kunnen helpen bij het verkrijgen van de juiste gegevens en inzichten.

3. Verkrijg inzicht in de gegevens/data

Een organisatie beschikt vaak over veel data. Belangrijk bij stap 2 was om de juiste mensen aan tafel te krijgen die u helpen aan de juiste gegevens. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in een gegeven en hoe dat gegeven past in het grotere geheel van de context. Weten wat de context is achter de data is cruciaal voor uw uiteindelijke bevindingen.

4. Het toepassen van de juiste tools en methoden

Een uitdaging is altijd het identificeren en het verzamelen van gegevens. Gegevens kunnen intern of extern worden verzameld en zijn gestructureerd in IT systemen of ongestructureerd zoals bijvoorbeeld gegevens uit sociale mediabronnen. Weten welke gegevens u nodig heeft om antwoord te geven op uw vraag bij stap 1 is key!

5. Waarborg continuïteit

Het predictive analytics proces is continu onder invloed van veranderingen. Er zijn talloze manieren om veranderingen in een proces en organisatie te beheren. Belangrijk is om te zorgen dat iemand hier de lead in neemt en het team voorziet van de juiste sturing.

Laatste take-away…

Predictive analytics kan worden uitgevoerd met behulp van draaitabellen, samengevatte rapporten, grafieken etc. MAAR: de uiteindelijke waarde van de data wordt pas duidelijk wanneer de organisatie en het team weet hoe ze erover moeten denken, er gemakkelijk toegang tot hebben, verschillende visies kunnen onderzoeken en hun bevindingen effectief kunnen delen.

Ontwikkel Data-analyses met diepgaande inzichten

De 4-daagse opleiding Data-analyse voor Controllers en Financials leer u hoe u data verzamelt, verwerkt, analyseert en professioneel presenteert. U wordt vaardig in het toepassen van de beste technieken en tools, waaronder scenario- en voorspellende analyses.

Bekijk de opleiding

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *