PSD2; een bedreiging of kans?

Veel bankiers zullen zich wel even achter de oren gekrabd hebben; wat moeten ze nu weer daar in Brussel? We hebben het al druk genoeg met Basel III en nu komt dit er nog bij. Moeten we onze klantgegevens vrijgeven voor anderen? Mogen die zomaar de rekeninggegevens opvragen? No way, dat gaat niet gebeuren! Hakken in het zand! Dit is natuurlijk een vette bedreiging als anderen er met je gegevens vandoor gaan, kopiëren en vervolgens misschien wel de klant afpakken met leuke aanbiedingen…

Monopolie van banken

Waar komt dit nu vandaan? Tja, vanuit Brussel, men wil het monopolie van de banken een beetje verkleinen door de concurrentie meer kans te geven en hebben ze hier wat sturende maatregelen voor bedacht, PSD’s geheten (Payment Service Directive). Deze maatregelen geven richting aan het betalingsverkeer tussen banken en bedrijven (met een licentie), denk aan PayPal, IDeal, etc..

We hebben PSD1 gehad om het betalingsverkeer te vereenvoudigen en nu wordt in 2018 de tweede maatregel (PSD2) ingevoerd die verder ingaat op de inhoud en aangeeft dat financiële instellingen, en met name banken, straks klant- en rekeninggegevens aan derden beschikbaar moeten stellen, als de klant er om vraagt (XS2A – Access 2 Account). Dit werkt natuurlijk twee kanten op. Niet alleen kunnen FinTech bedrijven, maar ook de banken mogen zelf en onderling gebruik maken van deze nieuwe regel. “Ieder nadeel heb z’n voordeel”.

Nieuwe kansen aangrijpen

Kortom, dit biedt ook een kans voor de gevestigde orde. Maar dan moeten ze wel inspringen! Dat is voor velen niet eenvoudig, de IT-budgetten zijn wel hoog maar gaan vaak voor 80% op aan het draaiend houden van bestaande systemen. De overige 20% is hard nodig voor vernieuwing, Basel III, het huidige Internet bankieren, etc. Er blijft weinig over voor nieuwe dingen zoals PSD2. Veel FinTech bedrijven springen in deze markt en gaan hun diensten uitbreiden, zeg maar verbreden met nieuwe mogelijkheden.

De huidige FinTech’s zijn vaak gespecialiseerd in één financieel aspect, meestal betalingsverkeer of voor het aanvragen van een lening en dus hebben een licentie en dat is een goede basis voor verbreding. Banken hebben de neiging om in de verdediging te schieten, niets menselijks is ze vreemd, maar moeten toch inzien, dat het hebben van al die klant- en rekeninggegevens een groot goed is, waar FinTech en de concurrent nog maar aan moeten zien te komen. Dus is het zaak om op te schieten!

Toegang tot klantgegevens

Als je al deel uitmaakt van het huidige betalingsverkeer, dan heb je globaal een beeld van hoe het zal gaan, maar hoe weet een bank dat je het recht hebt om klantgegevens te lezen? Ergens zal geregistreerd moeten staan dat je als bedrijf gerechtigd bent om de gegevens van een klant te mogen lezen en zelfs te wijzigen (als de klant dat wil). Bedrijven kunnen hier onderling een code voor afspreken, die bij het uitvoeren van opdrachten gecontroleerd moet worden. Mogelijk kan dit eenvoudig aan de licentie toegevoegd worden. Als we hiervoor in Brussel of Frankfurt een registratie gaan bijhouden, welnu dan gaat het nog wel even duren en kunnen we 2018 wel vergeten. Het zou dus mooi zijn als de markt tezamen met bijvoorbeeld de AFM een voorstel gaat doen, dat kan de boel versnellen. Ik hoop het maar.

Een belangrijk aspect in dit geheel is hoe gaan we dit technisch uitwerken, welke interfaces komen hiervoor beschikbaar (API’s – application platform interfaces). Dit is nog braakliggend terrein en iedereen houdt z’n kaarten voor de borst. Wie neemt het voortouw?

Goed voorbereid op PSD2

psd2
Wilt u in één dag worden bijgepraat worden over de kansen, bedreigingen en gevolgen van PSD2? Zorg dan dat u aanwezig bent tijdens de conferentie Goed Voorbereid op PSD2! De conferentie vindt plaats op 14 maart 2017 in Amsterdam. Meer informatie?

Bekijk de website!

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *