PSD2: tips van experts & toezichthouders

De invoering van PSD2 komt er aan, maar er zijn nog veel vragen onbeantwoord. Daarom hebben we diverse PSD2 experts en toezichthouders een tweetal vragen voorgelegd omtrent de invoering ervan. Lees in dit artikel welke tips zij voor u hebben. Wilt u liever zelf uw vraag stellen aan één van de panelleden van de Conferentie Goed Voorbereid op PSD2- Tijd voor de Next Step? Zorg dan dat u op 28 maart 2018 aanwezig bent tijdens de conferentie!

Tijmen Daniels, Programma Manager PSD2, DNB

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten omtrent PSD2 die nu bij jullie (DNB) bovenaan de to-do list staan?
DNB bereidt zich operationeel voor, met onder meer als doel vergunningen onder PSD2 te kunnen verlenen, zodra de implementatie in nationale en internationale wet- en regelgeving dat toelaat. In de aanloop naar het van kracht worden van PSD2 wil DNB zoveel mogelijk duidelijkheid verschaffen aan de sector over de mogelijkheden en gevolgen. DNB is daarbij wel afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie.

Als u organisaties 1 tip mag geven omtrent de voorbereidingen op PSD2. Welke tip zou dat zijn?
Verdiep u alvast in de regelgeving die al wel openbaar is: met name de PSD2-richtlijn, consultatieversie van de Nederlandse wetgeving,  EBA richtsnoeren en technische standaarden.

Marieke de Vlaam, Sr. Jurist Mededinging, ACM

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten omtrent PSD2 die nu bij jullie (ACM) bovenaan de to-do list staan?
FinTech biedt kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. We hebben de afgelopen jaren gezien dat niet alleen nieuwe start-ups in staat zijn om met innovatieve ideeën en diensten te komen. Ook de banken zijn actief met FinTech bezig. Dreiging van concurrentie lijkt al genoeg om de bestaande partijen tot innovatie te bewegen. En dat is precies een effect wat ook met PSD2 beoogd is. Nog voordat PSD2 in werking is getreden gebeurt er al veel op de betaalmarkt. De invoering van PSD2, en dan vooral toegang tot de betaalrekening (XS2A), kan dit nog verder faciliteren.

Twee punten die hoog op onze lijst staan:

  1. De invoering van PSD2 is vertraagd. We beoordelen de gevolgen van dit uitstel. Het uitstel kan ongewenste effecten hebben op het nationale of Europese level playing field.
  2. We stimuleren FinTech en laten zien wat mogelijk is binnen de concurrentieregels. Samen met collega toezichthouders willen we een evenwichtig regelgevend kader, waarin alle publieke belangen (privacy, veilig en betrouwbaar betalingsverkeer en concurrentie) gewaarborgd zijn.

Als u organisaties 1 tip mag geven omtrent de voorbereidingen op PSD2. Welke tip zou dat zijn?
Organisaties kunnen negatieve gevolgen ondervinden van het uitstel van de Nederlandse wetgeving. Ook gedrag van marktpartijen kan effect hebben op de toegang tot de markt. Wij ontvangen graag de signalen hierover zodat wij een goed beeld kunnen vormen van de gevolgen op innovatie en concurrentie. Als toezichthouder kunnen we dan gericht actie ondernemen. 

Reinier Pollmann, Voorzitter, AFM

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten omtrent PSD2 die nu bij jullie (AFM) bovenaan de to-do list staan?
Dat ondernemingen die nieuwe mogelijkheden van PSD2 gaan gebruiken in het (lange termijn) belang van consumenten en dat ze daarbij geen gebruik maken van zwakheden in de manier waarop mensen besluiten nemen over financiële zaken. Voorbeeld: PSD2-services gebruiken om de consument te verleiden om een krediet te verkopen.

Als u organisaties 1 tip mag geven omtrent de voorbereidingen op PSD2. Welke tip zou dat zijn?
Handel in lijn met de doelstellingen van PSD2 (open banking in het belang van de klant) en neem daar impliciete aannames van consumenten mee. Voorbeelden van die aannames: als ik toestemming geef om mijn betaalgegevens te delen:

  • Zullen die niet tegen mijn eigen belang in worden gebruikt,
  • Komen die niet bij partijen terecht waarvan ik dat niet wil, en
  • Welke inspanningen verwacht ik dan van partijen in die keten.

We begrijpen dat dit lastige afwegingen zijn, maar de bescherming van je merk als ‘vertrouwde bank of nieuwe dienstverlener’ en de civiel rechtelijke zorgplicht vereisen nou eenmaal zo’n afweging van ondernemingen.

Michal Kalina, Rabobank

http://www.euroforum.nl/media/filer_public/2017/07/26/kalina_michal.jpgWat zijn de belangrijkste aandachtspunten omtrent PSD2 die nu bij jullie (Rabobank) bovenaan de to-do list staan?
Helderheid verkrijgen van onze wetgever en toezichthouders over wat de gevolgen zijn van de vertraagde implementatie van de PSD2 in Nederland, en onze klanten die helderheid bieden.

  • Onze betaalinitiatie- en rekeninginformatiedienst (API’s) zo snel mogelijk geschikt maken voor het uitrollen en hiervan leren.
  • Onze klanten een verbeterde controle bieden over hun data, en in het bijzonder het beheer van hun toestemmingen

Als u organisaties 1 tip mag geven omtrent de voorbereidingen op PSD2. Welke tip zou dat zijn?

  1. Als u nu nog moet beginnen, bent u te laat
  2. Verdiep u in de materie. In betalingsverkeer geldt: the devil is in the detail. So are the opportunities.

Conferentie Goed Voorbereid op PSD2

Wilt u in een dag bijgepraat worden over de laatste stand van zaken zodat u ‘Goed Voorbereid bent op PSD2’, kom dan naar de conferentie die plaats vindt op 8 en 9 maart 2018. Voor meer informatie over het programma en sprekers kunt u terecht op conferentie website:

Bezoek de website

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *