Tips van experts voor de Financial Controller

De functie van de Financial Controller blijft aan verandering onderhevig. Wat speelt er op dit moment? Waar dient de Financial Controller rekening mee te houden; nu en in de toekomst? Wij vroegen experts uit de sector om tips!

1. “Een financial controller leert niet de verslaggevingsregels uit het hoofd, maar weet hoe transparant de organisatie wil zijn en welk inzicht er door de stakeholders gevraagd wordt”.
Nees de Vos, Hoofd Vaktechniek DRV Accountants & Adviseurs

2. “Maak vaktechnische zaken eenvoudig en overzichtelijk door duidelijke, samengevatte rapportages te vertalen naar de taal van de managers die hun beslissingen erop baseren!”
drs. Jan Willem van der Linden RA RC, Managing Partner, Capital & Finance Solutions

3. “Ik zie dat veel finance afdelingen in een flinke transitie zitten. Waar vroeger de focus lag op registratie, ligt de focus nu op rapportage en risico’s. Maar naar de toekomst toe is ook dat niet meer voldoende en zal finance zich moeten ontwikkelen tot business partner.

Dat vereist nogal veel van de financial, die zich dan ook andere vaardigheden eigen moet gaan maken. In het kort zie ik daarom een aantal key-gebieden waar de financial van nu zich op moet gaan focussen:

  • Automatiseer je (basis-)processen zo ver als mogelijk is. Als het goed is ingericht, heb je meer tijd over voor je eigenlijke werk als financial.
  • Werk niet alleen aan de techniek, maar investeer in opleidingen. Leer jezelf de vaardigheden aan die nu en in de toekomst gevraagd worden. Daar hoort de opleiding van Euroforum uiteraard ook onder.
  • Neem risico’s serieus. Houd een risicolog bij.

Een praktijkvoorbeeld over procesautomatisering:
Bij een ingenieursbureau moesten alle uitgaande facturen vóór ze werden verzonden, worden gecontroleerd door de verantwoordelijke projectleider. Voldoende werk voor meer dan een formatieplaats. Door de conceptfacturen digitaal door middel van workflow naar de projectleiders te versturen, werd het proces gedigitaliseerd. De vrijgekomen formatieruimte bij finance kon worden ingezet voor data-analyse door middel van een BI-tool, wat ook meer zin had dan voorheen, omdat gegevens accurater en actueler waren.”

Frans Brouwer AC QC QT, Enterprise Resources Planning Specialist, ERP in Control

4. Accounting, kijk naar buiten en naar voren

“Vergeleken met de auto is accounting zo een heel grote binnenspiegel waarin je heel nauwkeurig ziet waar je ooit was. Maar kijken we eigenlijk wel voldoende vooruit? Hebben we die binnenspiegel wel nodig? Want een racewagen heeft twee kleine spiegeltjes, specifiek en alleen voor het in de gaten houden van de concurrentie. Maar meer ook niet. Wel heeft de coureur enkele lagen folie op zijn vizier om helder zicht te houden op wat er voor hem gebeurt. Laat ik dat vertalen naar ons vak. Het bestuur heeft behoefte aan info over waar de organisatie naar toe gaat. Die vragen dus naar externe ontwikkelingen, toekomstgericht van aard. En die vragen ook naar zaken die meewegen in de beslissingen die zij moeten nemen. Wat niet meeweegt is ook niet relevant en dat wil het bestuur ook niet zien of horen.

Bij veel organisaties zie ik nog steeds retrospectieve financials, die het verleden uitgebreid beschrijven en rapporteren. Omdat zij onvoldoende bieden voor het management ontstaan teams van controllers met een bredere blik. Persoonlijk denk ik dat we beide zaken blijven houden in de een of andere vorm: retrospectie blijft belangrijk voor crediteurenbetalingen, BTW aangiftes, salarisbetalingen en sociale afdrachten en dergelijke. Dit gaat echt niet weg maar zal op termijn wel van aard gaan veranderen door de technische ontwikkelingen. De nieuwe prospectieve insteek zal belangrijker en invloedrijker gaan worden, omdat de maatschappelijke ontwikkelingen steeds sneller en ingrijpender worden en dus de relevante externe toekomstgericht info toeneemt in dynamiek.

Afsluitend pleit ik ervoor dat financials met de behoeften van hun (interne) klant meegaan en breder gaan opereren als ondersteuners van het management: kijk naar buiten en naar voren!”

drs. Peter Westdijk RA RE, Senior Risk, Compliance and Finance & Control manager, Capgemini Nederland en Flexus

5. Vennootschapsbelasting

“Bekijk hoeveel winst elke vennootschap maakt. Is er een vennootschap die naar verwachting meer dan € 245.000 winst maakt, kijk dan of er mogelijkheden zijn om (winstgevende) activiteiten af te splitsen in een andere vennootschap. Op die manier maak je gebruik van het tariefopstapje in de vennootschapsbelasting.” 

Loonbelasting

“Laat werknemers met een vaste onkostenvergoeding gedurende een bepaalde periode hun kosten bijhouden. Niet met het idee om de vaste onkostenvergoeding aan te gaan passen, maar om te voorkomen dat de onkostenvergoeding niet meer onbelast is.”

drs. A. Barry Nijkamp RB, Senior Tax Manager, KRC Van Elderen Accountants / Belastingadviseurs

Actualiseer je kennis en deskundigheid

De opleiding Financial Control geeft je verdieping op strategisch en bedrijfseconomisch terrein en versterkt je professionaliteit binnen de organisatie. Meer informatie?

Bekijk de opleiding Financial Control

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *