Het nieuwe FTK; waar moet je als pensioenfonds op anticiperen?

Wij vroegen een aantal experts naar de gevolgen van het nieuwe FTK waar pensioenfondsen op moeten anticiperen.

Mark Willemse,Director Client Relations Cardano

“Cardano ziet drie gevolgen van het nieuwe FTK (van wat er nu bekend is):

Communicatie over pensioen met deelnemers wordt eerlijker, maar ook minder duidelijk. De regels – met name ten aanzien van indexeren en korten – worden namelijk complex. Hierdoor wordt het voor deelnemers heel moeilijk om intuïtief vast te stellen waarom hun pensioen met x% wordt verhoogd of verlaagd. Vooral de mogelijke lengte van de uitsmeertermijn van dekkingsgraadtekorten en -overschotten – en daardoor de jaarlijkse stapeling van (kleine) kortingen en indexaties die verband houden met resultaten uit het verleden – is hier debet aan.

Het inzicht in het effect van een grote financiële schok op de gezondheid van een pensioenfonds neemt af. Een grote schok in financiële markten – omhoog of omlaag – kan grote impact hebben op de marktwaardedekkingsgraad (economische dekkingsgraad). Je ziet dit echter niet direct terug in de beleidsdekkingsgraad (als gevolg van de middeling van de dekkingsgraad). Het gevaar hiervan is dat er onverantwoorde beslissingen kunnen worden genomen. Bijvoorbeeld niet indexeren terwijl dat economisch wel verantwoord is en vice versa. Hetzelfde geldt voor kortingen.

De focus op dominante risico’s neemt af. Het afdekken van economische risico’s -een goedevorm van risicomanagement als je pensioenresultaat minder gevoelig wilt maken voor de grote economische risico’s – loont ogenschijnlijk minder omdat het afdekkingsresultaat niet direct terug te vinden is in de allesbepalende beleidsdekkingsgraad.”

Margreet Oostenbrink,Directeur Pensioenbeheer Syntrus Achmea

“Op het moment van schrijven weten we allen nog niet hoe het nieuwe FTK er uit gaat zien. In brede zin denken wij dat in toekomstige pensioenregelingen begrip en handelingsperspectief centraal zullen staan.

Zelf aan het stuur zitten van je eigen pensioentoekomst; daar draait het volgens ons om. De uitdagingen zitten dan ook in de keuzes die je daarin maakt en in de wijze waarop je je daarin laat ondersteunen. Communicatie is hoe dan ook key.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van het nieuwe FTK? Kom dan op 27 maart aanstaande naar het congres Pensioenactualiteiten.
Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *